W dniach 19-21 listopada 2019 r.  w Kołobrzegu odbędzie się 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology organizowane przez Politechnikę Koszalińską pod auspicjami m.in. Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://svbst2019.tu.koszalin.pl/

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Szklarskiej Porębie. XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC, organizowane przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechniki Wrocławskiej, kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań specjalistów i młodych naukowców zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi.

Po więcej informacji zapraszamy na http://wzmin.pwr.edu.pl/sempisc2018.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny SemPiSC2018

Szanowni Państwo!

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazała się nowa książka prof. Andrzeja Hałasa zatytułowana: ” Technika próżni”.

Poniższy link zaprowadzi Państwa na stronę Oficyny i omówienia książki:

Technika próżni

Przedstawiamy również spis treści Techniki próżni.

W dniu 25.09.2017 r. w Cedzynie k. Kielc w hotelu „Uroczysko” odbyło się XXV Walne Zebranie (sprawozdawczo-programowe) Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

W terminie o godz. 2015 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 pkt 1. Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 2030 przy obecnych 22 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2. do protokołu Zebrania.

Termin Zebrania ustalił Zarząd Towarzystwa Uchwałą 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.: Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo –Programowe Członków Towarzystwa w Cedzynie k. Kielc, w hotelu Uroczysko, Cedzyna 44D, w dniu 25.09. 2017 – w trakcie XI Konferencji Techniki Próżni.

Z uchwałami, protokółem oraz sprawozdaniami można zapoznać poniżej:

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Próżniowego, prof. Marka Godlewskiego, zachęcam do udziału w konferencji „High-k oxides by ALD”, która odbędzie się w dniach 7-10 marca 2018 r. we Wrocławiu pod patronatem PTP.

Najważniejsze informacje mogą Państwo znaleźć w załączniku oraz na stronie http://www.high-k2018.pl/

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

November 28-30, 2017 Kolobrzeg, Poland
The 10th Symposium on Vacuum based Science and Technology is organized by the Faculty of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of the Polish Vacuum Society and the German Vacuum Society and in collaboration with the BalticNet PlasmaTec.
The mission of the Symposium is to provide a forum for presentation and exchange of research results and expertise in the field of vacuum and plasma science.
After already nine successful meetings organized alternately in Poland and Germany our goal is to continue and foster cooperation within the vacuum and plasma science community.
The symposium topics will be addressed by invited lectures of internationally recognized scientists.

W dniach 25-28 września 2017 zapraszamy na XI Konferencję Techniki Próżni, która odbędzie się w Cedzynie koło Kielc.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP)
Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR)

http://www.itr.org.pl/11konferencjaptp/

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Czerwosz (ITR)

Sławomir Krawczyk (ITR)

Katarzyna Olszewska-Czopik (ITR)

Joanna Rymarczyk (ITR)

Izabela Stępińska (ITR)

Czytaj więcej: XI Konferencja Techniki Próżni

We are pleased to announce that the 21st International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry – SIMS21 will be held in a beautiful city of Kraków, Poland, from 10 till 15 September 2017http://sims.confer.uj.edu.pl/

W dniach 20-23 czerwca 2017 roku odbędzie się VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Jej celem jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią, z aktywnym udziałem przemysłu. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii organizowana przez Uniwersytet Łódzki jest kontynuacją konferencji, które odbyły się we Wrocławiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gdańsku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015). Więcej informacji na stronie https://nano2017.uni.lodz.pl/konferencja.php#cel

W dniach 06-09 września 2016 r. w hotelu „Trzebnica”**** w Trzebnicy (http://www.hoteltrzebnica.pl/) odbyły się obrady VI Kongresu PTP, połączone z Zebraniami Sekcji, Zebraniem Zarządu oraz Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa. http://vikongresptp.ifd.uni.wroc.pl/

do góry