Konkurs im. J.Groszkowskiego

 • ANNOUNCEMENT REGARDING THE PVS JANUSZ GROSZKOWSKI COMPETITION

  Notice from the Competition Committee for the PVS Janusz Groszkowski Competition

  I kindly inform all the competition participants that the results of the competition procedure in the category best doctoral thesiswill be presented with a delay at the beginning of September. Competition results in the category best master thesis will be announced soon.

  The delay of the competition results in the category best doctoral thesis is associated with organizational problems, including the necessity to appoint a new competition committee (due to a conflict of interest), a difficult situation of simultaneously reviewing 4 doctoral theses by one reviewer, and the pandemic situation in the country.

  My deepest apologies for this situation.

                                                                             Head of the Competition Committee

                                                                                            Prof. Marek Tłaczała

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2016/2017

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2016 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego
  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2016

  Termin składania prac konkursowych upływa 31.01.2017, dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

  Regulamin konkursu: Regulamin

  Wyniki poprzedniej edycji: Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2016

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2019/2020

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2020 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego
  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2019

  Termin składania prac konkursowych upływa 29.02.2020, dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2020/2021

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2021 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego

  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2020

  Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2021 r.

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2021/2022

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2022 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego

  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2021

  Termin składania prac konkursowych upływa 15.05.2022 r.

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2021/2022

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2022 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego

  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2021

  Termin składania prac konkursowych upływa 15.05.2022 r.

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2022/2023

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  ogłasza w 2022 r.

   

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego

  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2022

  Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2023 r.

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2023/2024

  Polskie Towarzystwo Próżniowe

  ogłasza w 2024 r.

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego

  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2023

  Termin składania prac konkursowych upływa 31.05.2024 r.

  Dokumenty, o których mowa § 6. ust. 2 Regulaminu Konkursu, należy przesyłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Próżniowe
  prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
  Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Ogłoszenie w sprawie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2019/2020

  Informacja Komisji Konkursowej Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

  Uprzejmie informuję wszystkich uczestników konkursu, że wyniki postępowania konkursowego w kategorii najlepsza praca doktorska zostaną przedstawione z opóźnieniem na początku września. Wyniki konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska zostaną ogłoszone niedługo.

  Opóźnienie wyników konkursu w kategorii najlepsza praca doktorska związane jest kłopotami organizacyjnym, w tym z koniecznością powołania nowej komisji konkursowej (ze względu na konflikt interesu), trudnej sytuacji z recenzowaniem przez jednego recenzenta równolegle 4 prac doktorskich i sytuacją pandemiczną w kraju.

  Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

                                                                                      Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                            Prof. Marek Tłaczała

 • POLISH VACUUM SOCIETY’S JANUSZ GROSZKOWSKI COMPETITION 2020

  COMPETITION FOR THE
  Janusz Groszkowski AWARD

  for the best diploma and doctoral theses
  IN THE FIELD OF VACUUM done in the year 2019

  The deadline for submitting competition entries expires on 29.02.2020,documents should be sent to:

  Polish Vacuum Society
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Wrocław University of Technology
  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • Polish Vacuum Society’s Janusz Groszkowski Competition 2021

  Polish Vacuum Society announces in 2021 r.

  COMPETITION FOR THE
  Janusz Groszkowski AWARD

  for the best diploma and doctoral theses
  IN THE FIELD OF VACUUM done in the year 2020

  The deadline for submitting competition entries expires on 31.03.2021

  Documents should be sent to:

  Polish Vacuum Society
  prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  Wrocław University of Technology
  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław

 • POLISH VACUUM SOCIETY’S JANUSZ GROSZKOWSKI COMPETITION AWARD FOR THE YEARS 2016/2017

  Polish Vacuum Society’s competition committee judging diploma and doctoral theses in the competition for Janusz Groszkowski award for the year 2016/2017 submitted minutes. Protokol‚ nagroda J.G. 2016_2017

  Wrocław, 1.07.2014

  Minutes of the Polish Vacuum Society’s competition committee meeting for the Janusz Groszkowski award for the year 2016/2017

  Comptetition Committee composed of: 

  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  – head of the committee

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz

  Tele and Radio Research Institute, Warsaw

  Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Prof. dr hab. Jacek Szuber

  Institute of Electronics,
  Silesian University of Technology in Gliwice

  after reading doctoral dissertations submitted to the competition, reviews of the dissertations, as well as the opinion of reviewer appointed by the committee, decided to award

  1. in the category best master thesis

  1st J. Groszkowski Award in the category for the thesis titled. „Research on the stability of molecular structures on modified surfaces of titanium (IV) oxide”

  Author: mgr Wojciech Bełza

  Supervisor: dr hab. Franciszek Krok, associate professor of the Jagiellonian University

  Affiliacion: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University in Cracow

  2. in the category best doctoral dissertation

  no doctoral dissertation has been submitted to this edition of the competition

  for the competition committee

  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

 • POLISH VACUUM SOCIETY’S JANUSZ GROSZKOWSKI COMPETITION AWARD FOR THE YEARS 2017/2018

  Polish Vacuum Society’s competition committee judging diploma and doctoral theses in the competition for Janusz Groszkowski award for the year 2017/2018 submitted minutes. Protokol_nagroda_J.G._2017_2018

  Wrocław, 13.03.2018

  Minutes of the Polish Vacuum Society’s
  competition committee meeting

  for the Janusz Groszkowski award
  for the year 2017/2018

  Comptetition Committee composed of:

  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
  – head of the committee

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz

  Tele and Radio Research Institute, Warsaw

  Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Prof. dr hab. Jacek Szuber

  Institute of Electronics,
  Silesian University of Technology in Gliwice

  after reading entries submitted to the competition and their reviews, as well as the opinion of reviewer appointed by the committee, decided to award

  1. in the category best doctoral dissertation
  1st J. Groszkowski Award in the category for the best doctoral dissertation titled Growth and properties of gallium nitride nanowires obtained by MBE method with plasma nitrogen source”
  Author mgr Marta Sobańska
  supervisor: prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
  Affiliacion: Institute of Physics PAS in Warsaw

  2. in the category best master thesis
  1st J. Groszkowski Award in the category for the best master thesis titled. „Characterization of Gd on Pt (111) structures by STM / STS methods”
  Author mgr Marta Przychodnia
  supervisor: dr inż. Wojciech Koczorowski
  Affiliacion: Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Poznań University of Technology

  For the competition committee
  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

 • PVS J. GROSZKOWSKI COMPETITION 2018/2019 RESULTS

  Competition committee announced the results of the PVS J. Groszkowski Competition 2018/2019.

  Minutes

 • Regulamin

  POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE

  R E G U L A M I N
  NAGRODY
  IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
  ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ/DOKTORSKĄ Z DZIEDZINY PRÓŻNI

  §1. Inicjatorzy Konkursu

  Konkurs o Nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany został przez Polskie Towarzystwo Próżniowe – zwane dalej Towarzystwem.

  §2. Kategorie Konkursu

  Konkurs prowadzony jest odrębnie w dwu kategoriach:

  1. rozpraw doktorskich,
  2. prac dyplomowych magisterskich,

  zwanych dalej pracami.

  § 3. Cel Konkursu

  Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:

  1. Upamiętnienie zasług profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego uczonego, twórcy polskiej szkoły techniki próżni, honorowego członka Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych – patrona Polskiego Towarzystwa Próżniowego.
  2. Zachowanie w pamięci osoby Profesora – jako krzewiciela idei głoszenia prawdy i  rzetelności w pracy zawodowej.
  3. Zainteresowanie dyplomantów i doktorantów tematyką techniki próżni i technologii próżniowych, które mają istotne znaczenie dla wszelkich dziedzin nowoczesnej nauki i techniki.
  4. Promowanie autorów najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny techniki próżni i jej zastosowań w nauce i technice.
 • Regulations

  R E G U L A T I O N S
  OF THE JANUSZ GROSZKOWSKI

  AWARD

  FOR THE BEST

  DIPLOMA/DOCTORAL THESIS

  IN THE FIELD OF VACUUM

   

   

  §1. Competition Initiators

  The Janusz Groszkowski Award Competition for the best doctoral and master theses, hereinafter referred to as the Competition, had been initiated by the Polish Vacuum Society – hereinafter referred to as the Society

  §2. Competition Categories

  The Competition is carried out separately in two categories:

  1. doctoral dissertations,
  2. master diploma theses,

  hereinafter referred to as theses.

  §3. Competition Goal

  The goal of establishing an award in the Competition is to:

  1. Commemorate the merits of professor Janusz Groszkowski, an outstanding scholar, creator of Polish school of vacuum technique, honorary member of the Polish Committee of Vacuum Technique and Electro-Vacuum Technologies – patron of the Polish Vacuum Society.
  2. Memorize the Professor – as a promoter of the idea of preaching the truth and honesty in professional work.
  3. Interest graduate and doctorate students in the topic of vacuum technique and vacuum technologies which are relevant to all the areas of modern science and technology.
  4. Promote authors of the best, done in the country, diploma and doctorate theses in the field of vacuum and its use in science and technology.

  CZYTAJ WIĘCEJ: REGULAMIN

 • RESULTS OF THE PVS JANUSZ GROSZKOWSKI COMPETITION FOR DIPLOMA THESIS

  Wrocław, 30.06.2020

  Minutes of the Polish Vacuum Society’s competition committee meeting for the Janusz Groszkowski Award for the year 2019/2020

  Competition Committee composed of:

  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, head of the committee

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Dr hab. Elżbieta Czerwosz

  Tele and Radio Research Institute, Warsaw

  Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

  Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology

  Prof. dr hab. Jacek Szuber

  Institute of Electronics, Silesian University of Technology  in Gliwice

  after reading entries submitted to the competition and their reviews, as well as the opinions of reviewers appointed by the committee, decided to award:

  in the category best master thesis

  1st Janusz. Groszkowski Award in the cathegory for the best master thesis titled „Characterization of graphene nanoribbons by scanning microscopy and tunneling spectroscopy”

  Author:        mgr Irena Izydorczyk

  Supervisor:    Prof. dr hab. Marek Szymoński

  Affiliacion: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science Department of Physics of Nanostructures and Nanotechnology

  for the competition committee

  -/-  

  Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

 • Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2000

  Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU logo_sep

  O  NAGRODĘ 

  im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

  na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

  wykonane w roku 2000

  Komisja Konkursowa  w składzie:

  dr inż. Tadeusz Karwat Przedstawiciel Centralnej Komisji d/s Młodzieży SEP
  doc. dr Jerzy Marks Instytut  Technologii Próżniowych   OBREP
  prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza
  dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;   IMiO, Politechnika Warszawska
  prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Instytut Techniki  Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska

  W kategorii rozpraw doktorskich:

  dr Andrzej Pelc otrzymał Nagrodę

  za rozprawę p.t. „

  „Masowo-spektrometryczne badania mikroklasterów (CS2)n”

  wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS.

  Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

  dr inż. Grzegorz Czempik otrzymał Wyróżnienie

  za rozprawę p.t.

  „Badania właściwości elektronowych i strukturalnych powierzchni i cienkich warstw dwutlenku cyny”

  wykonaną w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej

  Promotor prof. dr hab. Jacek Szuber.

  W kategorii prac magisterskich

  nagród nie przyznano

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 maja 2001 r. w czasie Sesji Specjalnej
  II Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, w Instytucie Fizyki PAN  w Warszawie.

  Przewodniczący Komisji Konkursowej
  dr inż. Piotr Szwemin

 • Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2001

  Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

  O  NAGRODĘ

  im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

  na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

  wykonane w roku 2001

  Komisja Konkursowa  w składzie:

  mgr inż. Bogusław Muszyński Z-ca Sekretarza Generalnego  SEP,
  doc. dr Jerzy Marks Instytut Technologii Próżniowych  OBREP,
  prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Akademia Górniczo Hutnicza,
  dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
  prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

  W kategorii rozpraw doktorskich:

  dr inż. Małgorzata Kubik-Kąc otrzymała Nagrodę

  za rozprawę p.t „ Korelacja własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe_Cr” obronioną na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo Hutniczej. Promotor prof. dr hab. Józef Korecki.

  dr inż. Karol Szymański otrzymał wyróżnienie

  za rozprawę p.t. „Wpływ kształtu komory próżniowej na rozkłady parametrów stanu gazu i jej właściwości metrologiczne” wykonaną w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
  Promotor dr hab. Andrzej Pfitzner.

  W kategorii prac magisterskich

  mgr Sylwia Ptasińska otrzymała Nagrodę

  za pracę dyplomową pt.: „Spektrometria mas klasterów gazowych”, wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Michalaka.

  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 września 2002 r. w czasie Sesji Specjalnej
  VI Krajowej Konferencji Techniki Próżni w Korbielowie.

  Przewodniczący Komisji Konkursowej
  dr inż. Piotr Szwemin

 • Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2002

  Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  ptp_logo  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  sep_logo

  O  NAGRODĘ

  im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

  na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

  wykonane w roku 2002

  Komisja Konkursowa  w składzie:

  doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
  prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej,
  prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
  dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
  prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławskia

  informuje, że

  w kategorii rozpraw doktorskich:

  dr Bartosz Such otrzymał Nagrodę

  za rozprawę p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryształów jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego.
  Promotor prof. dr hab. Marek Szymoński.

  dr Grzegorz Kasperski otrzymał Wyróżnienie

  za rozprawę p.t.  Wyznaczanie całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na wybranych drobinach wieloatomowych ” wykonaną w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji
  Politechniki Gdańskiej.
  Promotor prof. dr hab. Czesław Szmytkowski.

  W kategorii prac magisterskich

  mgr Piotr Mackiewicz otrzymał Wyróżnienie

  za pracę dyplomową pt.: ” Datowanie meteorytów metodą potasowo-argonową „,
  wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hałasa.

  Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej
  III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Polanicy.

  Przewodniczący Komisji Konkursowej
  dr inż. Piotr Szwemin

Strona 1 z 2