Sprawozdania z konferencji

Zainteresowanych informujemy, że materiały: VI Joint Vacuum Conference Bled (Slovenia) 4-7.IV.1995 ukazały się w Fizyka A vol.4, No.2, (1995) (Part 1), eds.M.Jenko, S.Bohatka, M.Milun and M.Leisch. Fizyka A – Journal of Experimental and Theoretical Physics published by Croatian Physical Society.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 2 (1/1996)

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z VI Joint Vacuum Conference, April 4 -7 1995 Bled Slovenia
W dniach od 4 do 7 kwietnia odbyła się VI Joint Vacuum Conference zorganizowana przez Słoweńskie, Węgierskie, Chorwackie i Austriackie Towarzystwa Próżniowe w miejscowości Bled położonej w Alpach Karavanskich. Do Komitetu Programowego Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Czeskiego, Słowackiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego. PTP reprezentował w zebraniach przygotowujących program konferencji prof. Marian Herman z Instytutu Technologii Próżniowych. W konferencji uczestniczyło około 120 naukowców z całego świata (USA, Australii) a przede wszystkim (ok.70%) z krajów Europy środkowo-Wschodniej (Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rosji) oraz po kilku przedstawicieli Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Konferencji towarzyszyła wystawa Techniki Próżniowej i Metod Badania Powierzchni. Referaty plenarne, na zaproszenie, krótkie referaty i sesje plakatowe obejmowały wszystkie podstawowe dziedziny próżni: Surface Science, Electronic Materials, Thin Films, Vacuum Science, Applied Surafce Science, Vacuum Metallurgy, Plasma Science. Organizatorzy konferencji, ze względu na zainteresowania swoich ośrodków naukowych, położyli szczególny nacisk w dyskusji i doborze prelegentów na ilościowe metody analizy i badań powierzchni ciała stałego i cienkich warstw . Do szczególnie interesujących wykładów należały: D.P. Woodruff – „Photoelectron diffraction or photoelectron holography? Quantitative adsorbate structure determination at surfaces”, J.S. Colligon – „The surface modification of polymers to modulate cell growth” (o modyfikacjach powierzchni polimerów do korzystnego wzrostu komórek biologicznych) oraz wykład na temat nowej metody mikroanalizy cienkich warstw i układów wielowarstwowych za pomocą spektroskopii pracy wyjścia („Microanalysis by work function spectroscopy”) zreferowany przez prof. H.Oechsnera. Polskie prace zostały przedstawione w 6 referatach oraz 6 prezentacjach plakatowych. Wykład plenerany – ” Bombardment – induced electron capture process at insulators surfaces” (J.Fine, M. Szymoński, K.Franzeb, M. Yoshitake, J. Kołodziej) prezentował dorobek wspólnych badań Instytutu Fizyki UJ i National Institute of Standards and Technology Gaithersburg USA. Referaty na zaproszenie wygłosili: M.Niwiński, P.Szwemin z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – „Computer aided design of composed vacuum system”, B. Adamczyk, L. Michalak z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie – ” Optical simulation of effusion molecular beams”, K.P.Friedel z Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej , W.Sielanko z Instytutu Technologii Próżniowej z Warszawy – „Future aspects of electron beam welding and surface modification” i T. Stobiecki z Katedry Elektroniki AGH – „Applications of magnetic multilayers”. Materiały konferencyjne ukażą się w prawdopodobnie w Chorwackim czasopiśmie próżniowym. Następna konferencja odbędzie się za trzy lata na Węgrzech.
Tomasz Stobiecki, Kraków

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 1 (1/1995)
do góry