W dniu 26. czerwca br. podczas VII Krajowej Konferencji Nanotechnologii (24-27 czerwca, Poznań), sesja przedpołudniowa i popołudniowa w ramach sekcji Forum przemysłowe: Techniki próżniowe, odbędzie się szkolenie w zakresie techniki próżni (to nie jest Szkoła Próżni). Wykładowcami będą następujący przedstawiciele przedsiębiorców: Lista. Proszę zwrócić uwagę, że jest to szkolenie, a nie szkoła. Kolejna Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

W dniach 20-24.04.2015 odbywać się będzie konferencja ICMCTF (The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films) w San Diego współorganizowane przez IUVSTA.
www2.avs.org/conferences/icmctf/
Final Proceedings open access announcement
Announcement Preliminary Program

Poniżej przedstawiamy archiwalne aktualności, publikowane do 2014 roku:

2014

 • Inicjatywa Society of Vacuum Coaters (SVC) — stypendium dla studentów zajmujących się technologią pokryć wytwarzanych próżniowo.
  Szczegóły w pliku: Stypendium
 • Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 14 września 2013 do 22 września 2014 i program działania na 2014 r.
  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 2013 r.
 • W dniach od 30 września do 2 października br. w Kaiserslautern (Niemcy) odbywać się będzie współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Próżniowe 8th Symposium on Vacuum based Science and Technology SVST 8.
  Na tej konferencji Polskie Towarzystwo Próżniowe reprezentowane będzie przez trzech wykładowców proszonych.
  Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 22 sierpnia br.
  Szczegóły o Sympozjum znajdują się na stronie internetowej: http://www.vakuumgesellschaft.de/SVST8/
 • W dniach 5-8 marca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z III Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni TJ & nanoIP. Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Próżniowe. Szczegółowe informacje o Seminarium i Szkole można znaleźć na stronie: www.wemif.pwr.wroc.pl/zmmn w zakładce Konferencje
 • W dniach 22-25 września 2014 r. w Cedzynie koło Kielc odbędzie się X Konferencji Techniki Próżni. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Instytut Tele- i Radiotechniczny. Szczegółowe informacje o Konferencji można znaleźć na stronie: www.itr.org.pl/10konferencjaptp

2013

 • Podczas obrad V Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Krakowie w dniu 13 wrzesnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP. Odchodzący Przewodniczący Zarządu PTP, prof. Jacek Szuber, przedstawił Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalnosci w okresie od 25 wrzesnia 2010 do 13 wrzesnia 2013 w kadencji 2010-2013 PDF. Wybrano nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym-elektem został prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wybrano członków Zarz±du oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 • Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dziewiąty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Własnie wsród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych poszukujemy właściwych kandydatów.
 • 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology in conjunction with the 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society – DVG organized on November 19-21, 2013 in Kolobrzeg, Poland by the Institute of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of Vacuum Societies of Poland and Germany, in collaboration with the BalticNet PlasmaTec Association and the Society of Vacuum Coaters SVC. 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology Announcement
 • W dniach 8-12 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP2013. Szczegółowe informacje na stronie: www.ssp.conrego.pl
 • W dniach 12-15 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się V Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Szczegółowe informacje na stronie: www.kongres-ptp.conrego.pl

2012

 • Sprawozdanie Zarz±du Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 8 czerwca 2011 do 10 maja 2012: Sprawozdanie
 • W dniach 11-15 września 2012 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2012. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:www.sgs.conrego.pl
 • Walne Zebrane Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbędzie się podczas XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe w Szklarskiej Porębie, program zebrania znajduje sie w uchwale 3/2012 Zarządu PTP: Uchwała Zarządu PTP nr 3-2012
 • Uchwała Zarządu PTP nr 5-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Wersja PDF: Biuletyn_50

Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010 pod redakcją dr hab. inż. Ryszarda Korbutowicza e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podczas obrad połączonych konferencji ELTE 2010 oraz IMAPS-CMPT 2010 w budynku organizatora konferencji czyli Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dniu 24 września 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwołane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Próżniowego na podstawie uchwały Zarządu PTP nr 3/2010:
Uchwała Zarządu PTP nr 3/2010 Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa we Wrocławiu, w budynku Politechniki Wrocławskiej w dniu 24.09.2010 – w trakcie Konferencji ELTE 2010  na godz. 1900 w I terminie,  na godz. 1915  w II terminie  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania  2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania  3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej 5. Wybory Komisji Wnioskowej 6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2009 r. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji Tematycznych PTP w okresie VI kadencji (2007-2010) 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP i przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PTP 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTP 11. Przekazanie prof. dr hab. J. Szuberowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi, obowiązków Przewodniczącego PTP 12. Przedstawienie planu działania PTP na nową kadencję oraz budżetu PTP na rok 2010 13. Dyskusja nad planem działania i budżetem 14. Wybory Przewodniczącego-Elekta 15. Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 16. Ustalenie składu Zarządu nowej kadencji i wybory członków Zarządu
17. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i wybory członków Komisji 18. Wolne wnioski 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 20. Zakończenie Walnego Zebrania

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010

Wersja PDF: biuletyn2008_1_2

Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1-2 (46-47) 2008 pod redakcją dr inż. Ryszarda Korbutowicza
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

To wydanie Biuletynu rozpoczynamy w smutnej tonacji – od wspomnień pośmiertnych o profesorze dr hab. Leszku MICHALAKU, Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Próżniowego, wybranym na XV Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2007 roku.

Prof. dr hab. Leszek Michalak (1956-2008)
Dnia 26 kwietnia 2008 r. zmarł nagle w Lublinie, prof. dr hab.
Leszek Michalak, ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki. Urodził się 9 września 1956 rok w Piaskach koło Lublina. Ukończył Szkołę Podstawową a następnie Technikum Łączności Nr 2
w Lublinie. Studia na kierunku Fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS rozpoczął w 1975 r. i ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1980 r., przedstawiając pracę magisterską na
temat: „Parametry krzywych rozkładu implantowanych jonów”, wykonaną w Zakładzie Fizyki Jądrowej IF UMCS, pod kierunkiem prof. dr Włodzimierza Żuka. W okresie od 19.08.1980 r. do 31.08.1982 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Lublinie. W czasie zatrudnienia odbywał służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy w okresie od 3.01.1981 r. do 23.03.1982 r. Ten pobyt w wojsku był przedłużony ze względu na stan wojenny. Od 1.09.1982 r. do 28.02.1983
r. pracował jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie Od 1.03.1983 r. rozpoczął pracę na stanowisku naukowo-technicznym, a od 1.10.1983 r. jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki w Lublinie i odtąd jego cała kariera zawodowa związana była z lubelskim ośrodkiem fizyki. Jako początkujący naukowiec w latach 1984-85 odbył trzy trzy-miesięczne staże w Laboratorium Wysokich Energii Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy (pod kierunkiem prof. E. D. Dońca). Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał 27.04.1987 r. na podstawie
rozprawy pt. „Badania efuzyjnych wiązek molekularnych jonizowanych wiązką elektronową
i ich symulacja optyczna” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Adamczyka. Po doktoracie w latach 1988-89 odbył sześciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Fizyki Atomowej i Molekularnej w Amsterdamie (pod kierunkiem prof. P. Kistemakera). Stopień
doktora habilitowanego otrzymał 2.03.1992 r. na podstawie rozprawy pt.  „Niejednorodne efuzyjne wiązki molekularne. Zastosowanie w spektrometrii mas i technice MBE”. W okresie 1993-94 (12 miesięcy) pracował naukowo na zaproszenie prof. G. D. Willeta w New South
Wales University w Sydney.  W dniu 1.12.1997 r. został powołany przez JM Rektora UMCS na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych. Od  2001 roku pełnił funkcję
kierownika Zakładu Fizyki Stosowanej, Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 2.01.2002 r. W latach 2000-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki. W 2005 roku, dzięki jego staraniom, Zakład Fizyki Stosowanej zmienił nazwę na Zakład Fizyki Molekularnej. W roku 2006 prof. Leszek Michalak uzyskał stopień
profesora zwyczajnego fizyki.  Naukowe zainteresowania prof. Leszka Michalaka dotyczą fizyki molekularnej i badań z tego
zakresu przy wykorzystaniu metod spektrometrii mas. W swojej pracy badawczej był bardzo
aktywnym naukowcem. Dbał o rozwój naukowy swoich młodych współpracowników.
Pod jego kierunkiem wykonane były trzy prace doktorskie, recenzował prace doktorskie spoza naszego Ośrodka.
Prof. Leszek Michalak stworzył w Zakładzie Fizyki Molekularnej nowoczesne laboratorium spektrometrii mas. Zakres jego zainteresowań powiększył się w tym czasie o problematykę badań desorpcji laserowej połączonej z jonizacją atomów i molekuł (LDI), a w przypadku ciężkich molekuł (biomolekuł) rozwijał technikę badań MALDI. W celu prowadzenia takich badań zbudowany został przez prof. Leszka Michalaka spektrometr czasu przelotu jonów TOF z fotojonizacją (laser azotowy λ=337 nm). O nowoczesności badań, jakie prowadził może świadczyć fakt, że z tej dziedziny,
za opracowanie nowej techniki jonizacji – desorpcji laserowej z udziałem matrycy (MALDI),
w roku 2002 przyznana była Nagroda Nobla Koichi Tanace.  Inną dziedziną badań, którą zajmował prof. Leszek Michalak w Zakładzie Fizyki
Molekularnej, wraz ze swymi młodymi współpracownikami, były badania fragmentacji połączonej z jonizacją molekuł. W celu prowadzenia tych badań zbudowany został nowoczesny spektrometr mas z możliwością wyznaczania rozkładu energii jonów
fragmentacyjnych.
Prof. Leszek Michalak, stanowił wzór odpowiedzialności i zaangażowania w pracę dla swoich młodych współpracowników. Brali z niego przykład pracując intensywnie, choć nigdy ich do tego nie zmuszał. Praca naukowa zaowocowała nawiązaniem kontaktów  z wieloma przodującymi zagranicznymi i krajowymi instytutami naukowymi: w Amsterdamie, Innsbrucku, Sydney, Dubnej, Kairze oraz w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i innych. Rezultatem jego aktywnej działalności badawczej jest około 150 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych o światowym zasięgu w tym około 50 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. Miarą zainteresowania jego dokonaniami naukowymi jest lista cytowań zawierająca około 100 pozycji.  Był także znakomitym dydaktykiem z wieloma osiągnięciami. Prowadził zajęcia
laboratoryjne, konwersatoria, seminaria, wykłady monograficzne i kursowe z fizyki w tym
najistotniejszy dla studentów fizyki wykład z Podstaw Fizyki. Był recenzentem akademickich podręczników fizyki. Szczególną satysfakcję odczuwał kierując pracami magisterskimi.
Wiele z tych prac, prowadzonych pod jego kierunkiem, było honorowanych nagrodami, również na Ogólnopolskim Konkursie im. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę z dziedziny próżni. Przez studentów był bardzo lubiany, a zajęcia dydaktyczne prowadzone przez niego
były bardzo wysoko oceniane.  Innym aspektem działalności dydaktyczno-wychowawczej prof. Leszka Michalaka było popularyzowanie fizyki. Wygłaszał wykłady otwarte „Spotkania z Fizyką”. Wielokrotnie brał udział w Pokazach z Fizyki organizowanych co roku we wrześniu przez Instytut Fizyki UMCS i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pokazy te cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdego roku uczestniczy w nich ok. 20 tys. uczniów wraz z nauczycielami (głównie z rejonu lubelskiego). Wysłuchują prelekcji, a także aktywnie uczestniczą w prezentowanych eksperymentach. Promował też fizykę wśród kandydatów na studia. Odbywał wiele spotkań z uczniami
gimnazjów i liceów z terenu całego naszego województwa, nawet w bardzo małych i odległych miejscowościach.  Umiejętnie godził wysoko ocenianą pracę naukową, dydaktyczną i popularyzatorską z pracą dla ogółu społeczności akademickiej. Bardzo dużą rolę odegrał w zorganizowaniu po raz
pierwszy Konferencji w Kazimierzu Dolnym „Ion Implantation and Other Application of Ions and Electrons” w roku 1998. Konferencje te od tamtej pory organizowane są co dwa lata.
Profesor Michalak był przedstawicielem wydawcy czasopisma Vacuum, w którym
publikowane artykuły uczestników konferencji w Kazimierzu.
Brał udział w pracach wielu towarzystw naukowych. Od roku 1993 prof. Leszek Michalak był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni (IUVSTA). W maju 1998 r. został członkiem Zarządu PTP, a także udzielał się jako członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu im. prof. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny próżni. Rok później w grudniu 1999 roku został członkiem Kapituły Nagrody Naukowej PTP za wybitne osiągnięcia naukowe. Od roku 2000 był redaktorem
Biuletynu PTP. W 2004 roku został sekretarzem naukowym Polskiego Towarzystwa Próżniowego, a następnie jego Przewodniczącym. Brał czynny udział w wielu Kongresach Próżniowych oraz Krajowych i Międzynarodowych Konferencjach. Wygłaszał wiele
referatów i komunikatów. Przewodniczył obradom plenarnym i sekcyjnym.  Przyczynił się w znaczącym stopniu do zorganizowania VIII Krajowej Konferencji Techniki Próżni i IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Janowie Lubelskim (wrzesień
2008). Uczestniczył też w pracach Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie od roku 2002, jako zastępca przewodniczącego. Był przewodniczącym Sekcji „Fizyka Stosowana” i wiceprzewodniczącym Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Udzielał się również jako członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pracował również w Sekcji Fizyki Plazmy, Komitetu Fizyki PAN od roku 1992. Należał również do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.  Na uwagę zasługuje jego uczestnictwo w pracach Komitetu Noblowskiego. W kwietniu 2006 roku został powołany w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Za swoje osiągnięcia był nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wśród licznych swoich talentów posiadał także nieprzeciętny talent plastyczny. Odpoczywał malując piękne obrazy.  W osobie Śp. Leszka Michalaka tracimy zasłużonego nauczyciela akademickiego, wybitnego
uczonego, organizatora nauki, popularyzatora fizyki i przyjaciela.

Koledzy i współpracownicy
z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie

W związku ze śmiercią Przewodniczącego konieczne było rozszerzenie programu, zwołanego na 22 września 2008 roku XVI Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
(podczas obrad IV Kongresu PTP w Janowie Lubelskim), o punkty:  • wybór przewodniczącego zebrania
• wybór komisji skrutacyjnej • wybór przewodniczącego PTP i ewentualnie brakujących członków zarządu

XVI Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego
zebranie sprawozdawczo – programowe
Janów Lubelski w 22.09.2008
Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo
Programowe Członków Towarzystwa w Janowie Lubelskim, w hotelu „DUO”, ul. Turystyczna 10, w dniu 22 września 2008 – podczas obrad IV Kongresu PTP, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania  3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Wnioskowej 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r. i program działania na 2008 r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
7. Plan finansowy na 2008 r. 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności PTP i sprawozdania finansowego za
2007r.
9. Dyskusja  10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności PTP i sprawozdania finansowego za 2007 r. oraz planu działalności i planu finansowego PTP na 2008 r.
11. Wolne wnioski
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 13. Zakończenie Walnego Zebrania.

Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 134 osób, aktualna liczba członków wspierających PTP – 12 (instytucje i firmy).
Przebieg zebrania Termin I godz. 1750 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 p. 1 Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 1810 przy obecnych 37 członkach zwyczajnych i 8 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad. Walne Zebranie otworzył Przewodniczący-Elekt PTP prof. J. Szuber witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało: na przewodniczącego Walnego Zebrania prof. A. Hałasa, zaś na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewską. Przewodniczący Walnego Zebrania PTP poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego Porządku Obrad. Dodano lub zmieniono, ze względu na zaistniałą sytuację (śmierć Przewodniczącego Towarzystwa), dodatkowe punkty do porządku obrad:  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3a. Wybór Komisji Skrutacyjnej 10a. Wybór Przewodniczącego PTP i ewentualnie brakujących członków Zarządu. Zaproponowano ze względów organizacyjnych przeniesienie punktu 10a przed punkt 5. Walne Zebranie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany Porządek Obrad ze wspomnianą wyżej modyfikacją. Następnie Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Z. Stępień i dr D. Radziewicz. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Wnioskową Zebrania
w składzie: dr hab. L. Markowski i dr J. Budzioch.
Przewodniczący-elekt PTP prof. J. Szuber przedstawił merytoryczne Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 26.04.2007 do 22.09.2008 r., zaś Skarbnik PTP dr M. Kozłowski
przedstawił Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 r. oraz Sprawozdanie finansowe za 2007 r. Następnie dr Kozłowski przedstawił Plan finansowy na 2008 r. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej doc. Cz. Kiliszek przedstawił Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej z
kontroli działalności statutowej i finansowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 26 kwietnia 2007 do 20 września 2008 roku. Dyskusja ograniczyła się do zwrócenia uwagi na brak wyraźnego planu działania Zarządu na 2008 rok.  Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie Uchwałę nr 1 wraz z załącznikami w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2007 r. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2 wraz z załącznikami w sprawie budżetu na 2008 r.
Zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego PTP, który wyraził zgodę na
kandydowanie: prof. Stanisława Hałasa. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało jednogłośnie wyboru nowego Przewodniczącego PTP.  Przewodniczący Walnego Zebrania prof. A. Hałas stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 i 31 na Przewodniczącego został wybrany prof. S. Hałas. W związku z tym, że prof. S. Hałas do tej pory był członkiem Komisji Rewizyjnej, zaszła konieczność uzupełnienia jej składu. Zgłoszono jednego kandydata: prof. Mariana Hermana, który wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało jednogłośnie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem
PTP §20 prof. M. Herman został członkiem Komisji Rewizyjnej. Ze względu na ograniczenia czasowe Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował, aby wolne wnioski zgłaszać do Komisji Wnioskowej na piśmie w po zebraniu. Na podstawie problemów przedstawionych w wygłoszonych sprawozdaniach oraz w oparciu o dyskusję i
zgłoszone uwagi, Komisja Wnioskowa Zebrania sformułowała wnioski z Walnego Zebrania, które przedstawione są poniżej.

Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania    dr inż. Katarzyna Olszewska       prof. dr Andrzej Hałas

Uchwała Nr 1z dnia 22 września 2008 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego PTP za 2007 r. Na podstawie § 26 p. 7 i p. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Próżniowego Walne Zebranie
Członków Towarzystwa:
§1 Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 26.04.2007r. do 22.09.2008r., stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 r. stanowiące załącznik nr2 do niniejszej uchwały
§2 Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykające się po stronie przychodów kwotą 18704,83 zł (osiemnaście tysięcy siedemset cztery złote 83 gr) a po stronie wydatków kwotą 17 582,98 zł (siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 83 gr)

Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania       /-/dr inż. Katarzyna Olszewska   /-/ prof. dr inż. Andrzej Hałas

Uchwała Nr 2 z dnia 22 września 2008 w sprawie budżetu na 2008 r.
Na podstawie §26 p. 6 i p. 8 statutu PTP Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdza:
§1 Budżet PTP na 2008 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania       /-/dr inż. Katarzyna Olszewska   /-/ prof. dr inż. Andrzej Hałas

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od
26 kwietnia 2007 do 22 września 2008 w kadencji 2007-2010 W okresie sprawozdawczym Zarząd PTP pracował w składzie wybranym na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2007: Przewodniczący – do dnia 26 kwietnia 2008 – prof. Leszek MICHALAK Przewodniczący poprzedniej kadencji – prof. Marek SZYMONSKI Przewodniczący-Elekt – prof. Jacek SZUBER  Sekretarz Naukowy – dr hab. inż. Marek TŁACZAŁA Sekretarz organizacyjny – dr inż. Katarzyna OLSZEWSKA
Skarbnik – dr Mirosław KOZŁOWSKI   Przewodniczący Sekcji:  prof. Witold PRECHT – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni  dr hab. Zdzisław STĘPIEŃ – Sekcja Nauki o Powierzchni  prof. Elżbieta CZERWOSZ – Sekcja Techniki Próżni
dr hab. Regina PASZKIEWICZ – Sekcja Cienkich Warstw  Członkowie Zarządu: dr Janusz BUDZIOCH, prof. Antoni CISZEWSKI, dr inż. Ryszard
KORBUTOWICZ, dr hab. Leszek MARKOWSKI.

Zgodnie z planem pracy przyjętym dla całej kadencji 2007-2010 w okresie sprawozdawczym prace Zarządu PTP koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
1. działalności naukowej, 2. działalności szkoleniowej, 3. działalności wydawniczej (biuletyn, witryna internetowa PTP: http://ww.ptp.pwr.wroc.pl,
oraz wydawanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych) 4. współpracy z zagranicznymi organizacjami próżniowymi oraz IUVSTA
5. sprawach organizacyjno-członkowskich
Materiały źródłowe:
1. Protokoły z Zebrań Zarządu PTP: • Protokół 1/3/2007 z posiedzenia Zarządu PTP we Wrocławiu w dniu 26.04.2007 • Protokół 1/2008 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 11.01.2008 • Protokół 2/2008 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 13.06.2008
2. Materiały z prac Komisji konkursu im. J. Groszkowskiego w roku 2008
3. Sprawozdania sekcji tematycznych PTP
4. Materiały szkoleniowe: Podręcznik: Andrzej Hałas, Piotr Szwemin – Podstawy Techniki Próżni.
I. Działalność naukowa W ramach działalności naukowej Towarzystwa przeprowadzono kolejna edycję konkursu im. J.Groszkowskiego na najlepsza pracę doktorska i magisterską z dziedziny próżni, oraz
zorganizowano szereg konferencji i warsztatów naukowych pod patronatem Towarzystwa.
Konkurs im. J. Groszkowskiego  Zrealizowana została kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z dziedziny próżni, które zrealizowano w roku 2007.  W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono pracę dr inż. Moniki KWOKA z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zatytułowaną: „Studies of surface properties of L-CVD SnO2 thin films”, wykonaną pod kierunkiem prof. Jacka Szubera. Laureatka nagrodzonej pracy doktorskiej odebrała nagrodę (dyplom) i wygłosiła komunikat na IV Kongresie PTP w Janowie
Lubelskim (21-24.09.2008 r.). Wyniki konkursu zostały ogłoszone m.in. na stronie
internetowej PTP: http://www.ptp.pwr.wroc.pl.

Konferencje organizowane pod patronatem PTP
W okresie sprawozdawczym zorganizowano pod patronatem PTP 2 konferencje krajowe oraz 3 warsztaty naukowe o zasięgu międzynarodowym. W większości przypadków
organizatorami konferencji były sekcje tematyczne PTP i dlatego bardziej szczegółowe informacje o organizowanych konferencjach znajdują się w sprawozdaniach sekcji PTP.
W roku 2007
V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP 2007, Zakopane,
16-19 wrzesień 2007.
Organizatorami byli: Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS oraz Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Warsztaty uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Jacek Szuber z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W warsztatach SSP 2007 wzięło udział 65 uczestników, w tym 50 z zagranicy. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Applied Surface Science 254/21 (2008). Szczegółowe informacje o Warsztatach można znaleźć na stronie internetowej:
http://zte.polsl.pl/ssp2007/ssp_7.html. Ze sprawozdaniem z warsztatów SSP’2007 można się też zapoznać w Biuletynie nr 1-2(37
38) i na witrynie internetowej http://www.ptp.pwr.wroc.pl.
III Workshop on Hybrid Nanostructured Materials, Advanced Nanomaterials, Their
Preparation and Analysis, Praga, 5-6 listopada 2007.
Organizatorami byli: Instytut Fizyki Uniwersytetu w Pradze oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP. W trójstronnych polsko-czesko-niemieckich cyklicznych Warsztatach wzięło udział
ponad 30 uczestników.

W roku 2008
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 Czerwiec 2008
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Próżniowe, oraz  Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyrektorem Konferencji był prof. Marek Szymoński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.  W konferencji oraz towarzyszących jej imprezach uczestniczyły 334 osoby, w tym 27 przedstawicieli 22 firm polskich i zagranicznych. Na program konferencji składało się 7
zaproszonych wykładów plenarnych oraz 23 zaproszone referaty sekcyjne oraz 82 krótkie
komunikatów prezentowane podczas 3 równoległych sesji tematycznych. Do przedstawienia
w formie plakatu zatwierdzono 108 prac zgłoszonych, które wystawiane były podczas 2 sesji plakatowych. Mimo iż oficjalnym językiem konferencji był język polski, wygłoszonych
zostało również 8 referatów w języku angielskim przez zaproszonych ekspertów
zagranicznych. Materiały pokonferencyjne w języku angielskim (Proceedings) z II Krajowej Konferencji Nanotechnologii zostaną opublikowane w Journal of Physics: Conference Series (JPCS), wydawanym przez IOP Publishing: http://jpcs.iop.org (pod redakcją gościną J.Koniora, P.Czuby, J.J.Kołodzieja i M.Szymońskiego). Przewidywany termin ukazania się publikacji na stronach internetowych wydawnictwa to początek listopada 2008. Obradom Konferencji towarzyszyły następujące imprezy: wystawa materiałów, aparatury naukowej i nowych technologii, z udziałem 22 firm, III Szkoła podstaw techniki próżni, Szkoła SPM (Scanning Probe Microscopy – mikroskopii bliskich oddziaływań), z udziałem 37 uczestników, Międzynarodowe Spotkanie Uczestników 6 Programu Ramowego UE „Nano -Engineering for Expertise and Development” (NEED), które odbywało się podczas osobnej sesji w języku angielskim.

VI International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2008, Zakopane, 14-19
wrzesień 2008
Organizatorzy: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Cienkich Warstw PTP, oraz Europejskie Centrum Doskonałości CESIS i Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dofinansowanie z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Jacek Szuber z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W warsztatach SGS 2008 wzięło udział 53 uczestników, w tym 40 z zagranicy. Materiały pokonferencyjne ukażą się w czasopiśmie Thin Solid Films (Wydawnictwo Elsevier). Szczegółowe informacje o Warsztatach można znaleźć
na stronie internetowej: http://www.zte.polsl.pl/sgp2008/sgs2008.html.

IV Kongres PTP i VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Janów Lubelski, 21-24
września 2008 Organizatorzy: Sekcja Techniki Próżni, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Fizyki
UMCS. Kongres i Konferencja uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji była prof. Elżbieta Czerwosz z Instytutu
Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty
plenarne i komunikaty, oraz prezentacje na sesji producentów. Materiały pokonferencyjne
ukażą się w czasopiśmie Elektronika. (Uwaga redakcyjna: sprawozdanie zostało wygłoszone
w czasie trwania obrad Kongresu i Konferencji)

Aktualnie prowadzone są już prace nad przygotowaniem najbliższych konferencji naukowych
organizowanych przez lub pod auspicjami PTP:

IV Workshop on Hybrid Nanostructured Materials, Advanced Nanomaterials, Their
Preparation and Analysis, Wrocław, 24-27 październik 2008.
Organizatorzy: Sekcja Cienkich Warstw PTP, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechniki Wrocławskiej

IV konferencja „Vacuum Based Science and Technology”, Koszalin, wrzesień 2009
Organizatorzy: Niemieckie, Szwedzkie, Szwajcarskie i Polskie Towarzystwo Próżniowe, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, że organizacja konferencji naukowych stanowi jedną z najważniejszych merytorycznie form działania PTP z powodzeniem realizowaną przez
poszczególne sekcje tematyczne Towarzystwa.  Za główne osiągnięcie PTP w tym zakresie Zarząd uważa nie tylko zorganizowanie trzech cyklicznych konferencji międzynarodowych, oraz II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie, ale przede wszystkim to, że udało się zintegrować działalność członków i sekcji
Towarzystwa wokół organizacji IV Kongresu PTP, który został zorganizowany wspólnie z VIII Krajową Konferencją Techniki Próżni w dniach 21-24 września 2008 w Janowie
Lubelskim.

II. Działalność szkoleniowa Działalność szkoleniowa jest jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. W ramach tej działalności w okresie sprawozdawczym zorganizowano jedno szkolenie. Była to: III Szkoła Podstaw Techniki Próżni, 25-28 czerwiec 2008, Kraków, którą
zorganizowali: Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów,
NANOSAM, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dyrektorem Szkoły był dr Janusz Budzioch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkołę zorganizowano jako imprezę towarzyszącą II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie. Obejmowała
dwa zakresy: podstawowy i zaawansowany. W kursie podstawowym wzięło udział 47 osób, a w zaawansowanym – 42 osoby, przy czym część osób uczestniczyła w obu kursach. 32 osoby były pracownikami instytucji związanych z przemysłem, a 21 osób z instytucjami naukowymi. Każdy z uczestników otrzymał podręcznik A.Hałasa i P.Szwemina, który stanowił materiał wykładowy. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły dostępne jest na stronie internetowej PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl.

Podsumowując ten rodzaj działalności Zarząd pragnie stwierdzić, że uważa III Szkoła Podstaw Techniki Próżni była istotnym osiągnięciem PTP. W szkoleniu wzięło udział prawie 90 osób, które bezpośrednio i na co dzień zajmują się w swoim życiu zawodowym zagadnieniami techniki próżni. Towarzystwo przeprowadziło też egzamin kwalifikacyjny na zakończenie cyklu szkolenia dla przeszło 100 osób wydając odpowiednie certyfikaty. Warto również podkreślić, że w tej edycji Szkoły uczestnicy mieli dostęp do materiałów szkoleniowych wydrukowane w postaci książkowej. W tym miejscu Zarząd PTP jeszcze raz pragnie złożyć gorące podziękowania wykładowcom Szkoły, a w szczególności prof. Andrzejowi Hałasowi i prof. Piotrowi Szweminowi za ich ogromny wysiłek włożony w przygotowanie wersji książkowej materiałów szkoleniowych, dr Januszowi Budziochowi i firmie PREVAC za wkład w rozpropagowanie szkolenia wśród swoich klientów. Większość uczestników w ankiecie ewaluacyjnej bardzo pozytywnie oceniła Szkołę pod względem merytorycznym jak i zakresu szkolenia. Świadczy to o tym, że działalność ta ściśle związana z zadaniami statutowymi Towarzystwa, jest niezwykle potrzebna i będzie kontynuowana, tym bardziej, że na kolejne cykle szkolenia już zgłaszają się chętni.

III. Działalność wydawnicza Działalność wydawnicza jest również jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. W ramach tej działalności w okresie sprawozdawczym ukazał się jeden Biuletyn PTP nr 1-2 (44-45) 2007. Kolejny ukaże się po IV Kongresie PTP, wraz z
grudniowym numerem czasopisma Elektronika.
Ponadto, witryna internetowa PTP na serwerze AGH http://www.ptp.agh.edu.pl została przeniesiona do ośrodka wrocławskiego na serwer: PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl i jest na bieżąco aktualizowana. Posiada linki aktualności, informacji, konferencji, Konkursu im. J.Groszkowskiego, biuletynów PTP oraz ma też rubrykę wspomnień (znajdujemy w niej wspomnienie, o doc. Januszu Sobańskim jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Próżniowego), oraz linki do stron internetowych organizacji i towarzystw próżniowych.
Wśród ciekawostek znajdujemy zredagowany przez prof. Andrzeja Hałasa opis pierwszego eksperymentu próżniowego przeprowadzonego na dworze króla Władysława IV. Dzięki uprzejmości prof. J. Zdanowskiego zainteresowani znajdą również szeroki przegląd osiągnięć polskiej próżni w materiałach „Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś” wydanych przez oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej Podsumowując tą część działalności Zarządu PTP należy podkreślić, że po wielu wysiłkach udało się pod auspicjami Towarzystwa zgromadzić po raz pierwszy oryginalne materiały edukacyjne i wydrukować publikacje szkoleniowe z tematyki próżni. Na końcowym etapie jest sprawa druku pozycji książkowej o tej tematyce. Zarząd pragnie gorąco podziękować prof. Tomaszowi Stobieckiemu za niezwykły wysiłek włożony w realizację dotychczasowej działalności wydawniczej PTP.

IV. Współpraca z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA
Współpraca z zagranicznymi towarzystwami próżniowymi W tym zakresie prowadzono rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym, Szwajcarskim Towarzystwem Próżniowym i Szwedzkim Towarzystwem Próżniowym na temat zorganizowania we wrześniu 2009 w Koszalinie kolejnej wspólnej konferencji naukowej p.t. „Vacuum Based Science and Technology” oraz wystawy sprzętu próżniowego. Byłaby to kontynuacja wcześniejszych konferencji z tego cyklu (Krakowie 2005 i  Darmstadt 2006). Nieco więcej informacji na ten temat przedstawiono w opisie działalności naukowej
PTP.

Współpraca z Międzynarodową Unią IUVSTA Polskie Towarzystwo Próżniowe bardzo aktywnie współpracuje z IUVSTA. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji było zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Próżniowego do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych, będącego kolegium Prezesów tych Towarzystw, lub ich Zastępców, którego zadaniem jest zaktywizowanie na płaszczyźnie europejskiej współpracy naukowej i edukacyjnej w zakresie nauki o próżni i dziedzinach wykorzystujących próżnię oraz technologii próżniowych. Istotnym materialnym wymiarem polskiego uczestnictwa w pracach tego gremium było uzyskanie aż trzykrotnie dofinansowania IUVSTA do imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych wcześniej w Polsce pod patronatem PTP, na łączną kwotę 17 tysięcy franków szwajcarskich. Jednocześnie w wyniku dotychczasowych
prac Komitet pod przewodnictwem przedstawiciela Polski przedstawił swoje ustalenia Radzie
Wykonawczej IUVSTA z rekomendacją, aby nie podejmować kroków w kierunku utworzenia nowych struktur organizacyjnych typu Europejskie Towarzystwo Próżniowe. W okresie bieżącej kadencji funkcję tę pełni prof. Marek Szymoński, który jednak zwrócił się już wcześniej z prośbą o przejęcie tych obowiązków przez inną osobę z Towarzystwa. Sprawa jest nierozwiązana, gdyż w związku ze śmiercią prof. L.Michalaka decyzji w tej sprawie nie podjęto.

V. Sprawy organizacyjno-członkowskie  Zarząd z wielkim smutkiem odnotował wiadomość o odejściu z naszego grona 2 zasłużonych
członków PTP:  – Prof. Piotra Szwemina z Politechniki Warszawskiej, wieloletniego członka Zarządu PTP,
oraz organizatora Konkursu im. J.Groszkowskiego  – Prof. Leszka Michalaka z Uniwersytetu UMCS w Lublinie, wieloletniego członka Zarządu PTP, Sekretarza Naukowego, a ostatnio Przewodniczącego ZG PTP. Pamięć o nich i ich zasługach dla Polskiego Towarzystwa Próżniowego pozostanie w naszych
sercach. W okresie sprawozdawczym przyjęto 6 nowych członków indywidualnych PTP:  dr hab. Tomasza Blachowicza z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab. Ryszarda Czajkę z Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Piotra Psuję z INTiBS PAN we Wrocławiu, mgr Agnieszkę Tomaszewską z Akademii J.Długosza w Częstochowie i Aleksandra Zawadę z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie oraz jednego członka wspierającego: Uni
export w Warszawie. Obecnie PTP ma 129 członków indywidualnych i 12 członków wspierających.

VI. Realizacja planu działalności Zarządu PTP na okres kadencji 2007-2010
przyjętego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 26 kwietnia 2007
r. we Wrocławiu: Zgodnie z planem działalności Zarządu PTP Towarzystwo miało tak jak do tej pory realizować wszystkie cele sformułowane w statucie PTP. Szczególna aktywność Zarządu, poszczególnych Sekcji i Członków miała być skupiona na następujących celach: 1. Zwiększeniu liczebności PTP przez zainteresowanie pracami Towarzystwa szczególnie tzw. młodych ludzi nauki i techniki związanych z szeroko rozumianą tematyką próżniową. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
• kontynuację organizowania konferencji naukowych, a także szkół i kursów dla użytkowników urządzeń próżniowych, • kontynuację aktywności Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność szkoleniową, • szeroką promocję osiągnięć Towarzystwa jak i poszczególnych członków, • lepszą i szerszą promocję nagród PTP. Działaniu temu powinna towarzyszyć praca nad
doskonaleniem regulaminów nagród.  2. Poprawie sytuacji finansowej Towarzystwa, która umożliwi jeszcze lepszą Jego promocję; pozwoli rozwinąć działalność popularyzatorską; zapewni płynność w przyznawaniu ustanowionych nagród. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
• poszukiwanie sponsorów nagród, • zwiększenie liczby członków.  3. Rozwijaniu kontaktów i współpracy z zagranicznymi Towarzystwami Próżniowymi oraz krajowymi towarzystwami o zbliżonej tematyce działalności
Poniżej przedstawiono krótki komentarz do przyjętego planu działania ilustrujący zakres
i stopień realizacji planowanych działań.

1. Zwiększenie liczebności Towarzystwa Z udziałem PTP lub po jego auspicjami zorganizowano 3 konferencje międzynarodowe, 1 konferencję krajową, oraz 1 szkolenie.  Udało się też włączyć pewną liczbę członków Towarzystwa w organizowane przez PTP konferencje naukowe, i co najważniejsze – zintegrować działalność członków i sekcji
Towarzystwa wokół organizacji IV Kongresu PTP. Nie udało się natomiast istotnie zwiększyć zainteresowania różnymi formami działalności Towarzystwa poprzez jego promocję w innych środowiskach. Trzeba jednak przyznać, że PTP odnotowało wolny, ale stały wzrost ilości członków; przyjęto 6 nowych członków indywidualnych, oraz 1 członka wspierającego.  Nie udało się utworzyć aktywnie działającej Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii, co było ważnym, strategicznym celem PTP już w poprzedniej kadencji; działalność tej Sekcji w dalszym ciągu jest w stadium organizacji, i należy podjąć kroki organizacyjne w celu jej
utworzenia. Nie udało się utworzyć aktywnie działającej Sekcji Producentów i Dystrybutorów, nastąpiła jednak pewna konsolidacja działalności firm próżniowych w Polsce w korelacji z
działalnością Towarzystwa. Udało się natomiast zaktywizować niektórych członków wspierających uczestniczących w imprezach organizowanych przez PTP (szkolenia i wystawy sprzętu próżniowego przy okazji konferencji organizowanych pod auspicjami PTP).  Trzeba też niestety odnotować słabą aktywność Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność konferencyjną i szkoleniową. Tą sprawą trzeba się zająć w najbliższej przyszłości. Udało się natomiast przeprowadzić, mimo niespodziewanej śmierci prof. P.Szwemina – przewodniczącego Komisji Konkursowej – kolejną edycję Konkursu im. J.Groszkowskiego za rok 2007, o czym wspomniano w opisie działalności naukowej Towarzystwa. Wymagana jest jednak lepsza promocja tej oraz innych nagród PTP, połączona z doskonaleniem
regulaminów przyznawania tych nagród.
2. Poprawa sytuacji finansowej Towarzystwa Zarządowi nie udało się radykalnie poprawić sytuacji finansowej PTP, w tym poprzez zwiększenie liczby członków oraz poszukiwanie sponsorów nagród Towarzystwa, ale
sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna i zapewnia pokrycie wszystkich planowanych wydatków, w tym nagród w Konkursie im. J.Groszkowskiego, z wyjątkiem nagrody naukowej PTP; aktywnie i z dużym sukcesem pozyskiwano natomiast środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na imprezy organizowane przez lub pod auspicjami PTP.
3. Rozwijanie współpracy  Najważniejszym osiągnięciem Towarzystwa na tym polu było włączenie się Polskiego Towarzystwa Próżniowego wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym i Polskim
Towarzystwem Chemicznym, do organizacji II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w
Krakowie. Ponadto, jak wspomniano przy opisie działalności naukowej, prowadzone są rozmowy z Niemieckim i Szwedzkim Towarzystwem Próżniowym na temat organizacji w 2009 w
Koszalinie wspólnej cyklicznej konferencji naukowej p.t. „Vacuum Based Science and Technology”, oraz wystawy sprzętu próżniowego.

Przewodniczący Elekt Zarządu P

Technika próżni i technologie próżniowe  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ptp.agh.edu.plBiuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2006

Komisja konkursowa w składzie:

 • doc. dr Jerzy Marks – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
 • prof. dr hab. Leszek Michalak – Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Courie-Skłodowskiej,
 • prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,

informuje, że w kategorii rozpraw doktorskich:
Dr inż.  Marek Niewiński otrzymał nagrodę za rozprawę p.t „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroni-ki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin

Dr inż. Jarosław Kanak otrzymał wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Dyfrakcja ren-tgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele”
wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
Promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Dr Iwona Kowalik otrzymała wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Stany 3d w struktu-rze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe”
wykonaną w Instytucie Fizyki PAN
Promotor dr hab. Bogdan Kowalski

W kategorii prac magisterskich:

Nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl
za pracę  p.t. ” Obrazowanie rekonstrukcja fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001 C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV ”
wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego
za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Leszek Michalak

XV WALNE ZEBRANIE
Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Wrocław 26 kwietnia 2007

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)

Technika próżni

i technologie próżniowe

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego

nr 18 (1/2006)

pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ptp.agh.edu.pl

Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Sprawozdanie z II Szkolenia z Zakresu Podstaw Techniki Próżni 1-3 czerwca 2006, Kraków

II Szkolenie z Zakresu Podstaw Techniki Próżni zostało zorganizowane przez PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ, pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), która dofinansowała szkolenie w kwocie 3600
franków szwajcarskich. W szkoleniu uczestniczyło107 osób. Szkolenie przeznaczone było dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu było rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienia podstawowych procesów fizycznych niezbędnych dla technologii próżniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsługi urządzeń próżniowych oraz pomiarów próżni, jak również wprowadzenie kursantów w wybrane zagadnienia procesów technologicznych wymagających próżni. Kurs zakończony został testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Test z wynikiem pozytywnym zdało 82 uczestników szkolenia, którzy otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe. Program w liczbie 15 godzin szkolenia obejmował:

 • Podstawowe procesy fizyczne związane z technologią próżni – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska,
 • Metody otrzymywania próżni oraz urządzenia do tego służące – wykładowca prof. dr hab. Andrzej Hałas, Politechnika Wrocławska
  Pomiary próżni:
 • Pomiar ciśnień całkowitych – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska
 • Pomiary ciśnienia cząstkowego, detekcja nieszczelności – wykładowcy: dr Janusz Budzioch, firma Prevac i dr Artur Kajoch firma Softrade,
 • Przemysłowe zastosowania techniki próżniowej – wykładowca prof. dr hab. Edward Leja AGH
 • Wykłady specjalistyczne w grupach prowadzone przez przedstawicieli firm próżniowych – wykładowcy: dr Janusz Budzioch firma PREVAC, dr Artur Kajoch firma SOFTRADE, Maria Tymieniecka firma COMEF, Ryszard Tyrankiewicz firma ARTVAC,
 • Test egzaminacyjny.
Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 18 (1/2006)

Jubileuszowe Seminarium Naukowe Poświęcone 50-leciu Pracy Naukowej oraz 70-leciu urodzin profesorów Wojciech Czarczyńskiego i Andrzeja Hałasa
Seminarium Naukowe: Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś
Politechnika Wrocławska 2005
ZARYS HISTORII TECHNIKI WYSOKIEJ PRÓŻNI W POLSCE
Piotr Szwemin

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 16 (1) 2005

Okolicznościowy nr 1 (39) 2005 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Próżniowego „Technika próżni i technologie próżniowe” został włączony do materiałów wspólnego spotkania Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego – Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)) na temat: „Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października. W numerze tym zostały zamieszczone następujące materiały (również na http://www.ptp.agh.edu.pl):

Kolejny nr 2 (40) 2005 Biuletynu PTP jest głównie poświęcony wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego oraz uroczystości uczczenia, na specjalnej sesji XIII Walnego Zebrania członków PTP, 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta.

Sprawozdanie z Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)

Vacuum Based Science and Technology

Kraków 26 – 29 październik 2005

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 17 (2) 2005

Protokół z
XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
zebrania sprawozdawczo – wyborczego,
które odbyło się w Starych Jabłonkach w dn. 20.04.2004

Miejsce zebrania: Stare Jab�onki k/Ostr�dy, hotel Anders

Termin I godz. 14 00 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 93 os�b – obecnych 29 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 6 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

Zgodnie z �20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 14 15 przy obecnych 29 cz�onkach zwyczajnych i 6 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

Przebieg zebrania

ad.1. Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski witaj�c zebranych i og�osi� przerw� w obradach do godz. 20 00 . Po wznowieniu obrad prof. Ciszewski zaproponowa� wybranie Przewodnicz�cego i Sekretarza Zebrania.

ad. 2. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o:

na przewodnicz�cego Walnego Zebrania prof. J. Zdanowskiego

na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewsk�

ad. 3. Przewodnicz�cy zebrania podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Skrutacyj-n� w sk�adzie:

1. dr P. Konarski

2. dr. W. Oleszkiewicz

3. dr hab. E. Czerwosz

Komisja wybra�a na przewodnicz�cego dr W. Oleszkiewicza i stwierdzi�a liczb� cz�onk�w PTP bior�cych udzia� w Walnym Zebraniu – Protok�� Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

ad. 5. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

1. doc. Cz. Kiliszek

2. dr R. Mania

3. dr L. Markowski.

ad. 6. Sprawozdanie merytoryczne z dzia�alno�ci Zarz�du i Sekcji PTP w okresie kadencji (2001-2004) przedstawi� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski natomiast cz��� finansow� sprawozdania przedstawi� skarbnik PTP dr S. W�jcicki. (Tre�� ich uj�ta jest w za��cznikach 1, 2, 3 do Uchwa�y nr 1).

ad. 7. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej PTP przedstawi� przewodnicz�cy tej Komisji prof. A. Ha�as. Tre�� sprawozdania stanowi Za��cznik 4 do niniejszego Protoko�u. Na zako�czenie sprawozdania prof. A. Ha�as w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi� wnioski o przyj�cie sprawozda� i udzielenie absolutorium ust�puj�cemu zarz�dowi PTP.

ad. 8. Dyskusj� otworzy� dr Szwemin przedstawiaj�c pokr�tce histori� kontakt�w z SEP zwi�zanych z poprzedni� edycj� konkursu im. J. Groszkowskiego. Prof. Ha�as uzna� wyja�nienie za wystarczaj�ce. Prof. Ciszewski zgodzi� si� z uwagami Komisji Rewizyjnej. Dr W�jcicki podkre�li� fakt wzrostu liczby cz�onk�w PTP. Doc. Leja zwr�ci� uwag� na s�abe kontakty nauki z przemys�em.

ad. 9. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania prof. J. Zdanowski zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda� oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednomy�lnie Uchwa�� nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r. (Za��cznik 5)

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 2 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium (Za��cznik 6).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej (Za��cznik 7).

ad.10. Po udzieleniu absolutorium Zarz�dowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. A. Ciszewski przekaza� dotychczasowemu Przewodnicz�cemu-Elektowi prof. M. Szymo�skiemu obowi�zki Przewodnicz�cego PTP.

ad. 11. Przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski przedstawi� plan dzia�ania PTP na now� kadencj� (Za��cznik 8), a dr W�jcicki przedstawi� preliminarz bud�etu PTP na rok 2004 ( Za��cznik 9)

ad.12. Zebrani nie zg�aszali zastrze�e� wobec przedstawionego planu dzia�ania i bud�etu PTP. W tej sytuacji przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 4 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r. (Za��cznik 10)

ad.13. Zg�oszono jednego kandydata na Przewodnicz�cego – Elekta PTP: prof. L. Michalaka, kt�ry wyrazi� zgod� na kandydowanie

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go – Elekta PTP, kt�rym zosta� prof. L. Michalak. Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego – Elekta zosta� wybrany prof. L. Michalak

ad.14. Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go Komisji Rewizyjnej. Zg�oszono trzech kandydat�w na to stanowisko

1. prof. A. Ha�asa – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

2. dr S. W�jcickiego – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

3. doc. Cz. Kiliszka – wyrazi� zgod� na kandydowanie.

Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej zosta� wybrany doc. Cz. Kiliszek.

ad.15. Zaproponowano, aby Zarz�d nowej kadencji sk�ada� si� z 15 os�b. Nikt z zebranych nie zg�osi� sprzeciwu wobec tego projektu. W zwi�zku z tym zosta�a poddana pod g�osowanie uchwa�a ustalaj�ca liczb� cz�onk�w Zarz�du na 15 os�b.

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 5 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du (Za��cznik 11)

Zgodnie ze Statutem �26, �31 w sk�ad Zarz�du wchodz� wcze�niej wybrani:

– Przewodnicz�cy prof. M. Szymo�ski (Walne Zebranie PTP 15.05.2001)

– Przewodnicz�cy – Elekt prof. L. Michalak (patrz pkt. 13 Porz�dku Obrad)

– Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji prof. A. Ciszewski

– Przewodnicz�cy Sekcji: (Zebrania Sekcji 20.04.2004)

prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni

prof. J. Szuber – Sekcja Nauki Powierzchni

dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Pr��ni

dr hab. M. T�acza�a – Sekcja Cienkich Warstw

przewodnicz�cy Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie p��niejszym.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 7 cz�onk�w Zarz�du PTP, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. dr J. Budzioch 28 g�os�w

2. prof. dr hab. M. Godlewski 28 g�os�w

3. dr A. Kajoch 29 g�os�w

4. dr M. Koz�owski 28 g�os�w

5. dr L. Markowski 28 g�os�w

6. dr K. Olszewska 28 g�os�w

7. prof. T. Stobiecki 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie z �20 statutu PTP wy�ej wymienieni cz�onkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarz�du PTP. Lista zg�oszonych kandydat�w i wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.16. Walne Zebranie ustali�o, zgodnie z �36 statutu, podejmuj�c jednomy�lnie w g�osowaniu jawnym Uchwa�� nr 6 (Za��cznik 12), �e Komisja Rewizyjna b�dzie liczy� 3 osoby.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 2 cz�onk�w Komisji Rewizyjnej, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. doc. J. Marks 27 g�os�w

2. prof. St. Ha�as 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Lista zg�oszonych kandydat�w oraz wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wynikami g�osowania na cz�onk�w Komisji Rewizyjnej PTP stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.17. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania przedstawi� propozycj� Zarz�du PTP podwy�szenia sk�adki cz�onk�w wspieraj�cych z 420 z� na 500 z� rocznie i zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 7 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich (Za��cznik 13 do niniejszego Protoko�u) .

ad.18. Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach i planach dzia�ania Towarzystwa w przysz�o�ci oraz poruszonych w dyskusji, Przewodnicz�cy Komisji Wnioskowej Zebrania sformu�owa� wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 14 do niniejszego Protoko�u).

W g�osowaniu jawnym Wniosek 1 Komisji zosta� przyj�ty jednomy�lnie.

ad.19. Wolnych wniosk�w nie by�o.

ad.20. O godz. 23 15 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. in�. Jerzy Zdanowski

Spis za��cznik�w

Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2004 – Porz�dek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Za��cznik 3 Protok�� Komisji Skrutacyjnej
Za��cznik 4 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2003 oraz w okresie ca�ej kadencji 2001 – 2004
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 1 z dnia 20.04.2004 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 2 z dnia 20.04.2004 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium
Za��cznik 7 Uchwa�a Nr 3 z dnia 20.04.2004 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 8 Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na lata 2004-2007
Za��cznik 9 Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2004 r.
Za��cznik 10 Uchwa�a Nr 4 z dnia 20.04.2004 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r
Za��cznik 11 Uchwa�a Nr 5 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du
Za��cznik 12 Uchwa�a Nr 6 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 13 Uchwa�a Nr 7 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich
Za��cznik 14 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, Warszawa 20.04.2004

Sprawozdanie

Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

z dzia�alno�ci w kadencji od 15 maja 2001 r. do 21 kwietnia 2004 r.

Materia�y �r�d�owe:

Sprawozdania Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001 r. do 15.05.2002 r.; od 15.05.2002 r. do 12.09. 2003 r. i od 12.09.2003 r. do 21.04.2004 r. oraz wszystkie materia�y �r�d�owe tam cytowane.

W kadencji 15.05.01 – 21.04.04 odby�o si� 10 zebra� Zarz�du PTP oraz 2 Walne Zebrania Sprawozdawczo-Programowe cz�onk�w PTP. Prace zarz�du koncentrowa�y si� na:

 1. dzia�alno�ci naukowej Towarzystwa, w tym:

a) przez dzia�alno�� sekcji, na organizacji konferencji, szk�� i warsztat�w naukowych;

b) zorganizowaniu III Kongresu PTP;

c) utrzymaniu systemu nagr�d PTP (nagrody im. Janusza Groszkowskiego za prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pr��ni, nagroda naukowa PTP i medale PTP);

 1. dzia�alno�ci wydawniczej (Biuletyn PTP i witryna internetowa PTP);
 2. wsp��pracy z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA;

4. wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

 1. sprawach organizacyjno-cz�onkowskich.

Ad.1a) organizacja warsztat�w, konferencji i szk��:

W referowanym okresie zorganizowano 8 konferencji, szk�� lub warsztat�w naukowych:

w roku 2001:

1) II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2001 (Ustro�).

w roku 2002:

2) IX Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (Szklarska Por�ba �rednia, 13.-17. maja 2002);

3) 13. Mi�dzynarodowa Szko�y Letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r.).

4) III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r.).

5) VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.).

6) II Seminarium Metody Mikroskopii Bliskich Oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 – 8 grudnia 2002 r.).

7) Seminarium Technik Jonowych (Szklarska Por�ba, 12 – 14 marca 2003 r.)

w roku 2003:

8) III International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP’2003 (Ustro� 15 – 18 wrze�nia 2003 r.)

Ad. 1b) Organizacja Kongresu PTP

Realizuj�c Wniosek nr 2 X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Zarz�d PTP przeprowadzi� negocjacje z Komitetem Organizacyjnym VIII konferencji ELTE’2004 w sprawie zorganizowania III Kongresu PTP w po��czeniu z ELTE. W toku rozm�w, kt�re w imieniu Zarz�du przewodnicz�cy PTP odby� z cz�onkami Komitetu Organizacyjnego ELTE, nie uda�o si� wypracowa� formu�y wsp�lnej organizacji obu Konferencji. G��wn� trudno�� stanowi�y problemy po��czenia bardzo rozleg�ego i napi�tego programu naukowego ELTE z programem naukowym Kongresu. Dyskutowane sposoby po��czenie obu tych program�w stwarza�y zagro�enie marginalizacji Kongresu i utraty jednej z jego podstawowych funkcji, kt�r� jest prezentacja dorobku naukowego �rodowiska, kt�remu s�u�y PTP. Na swoim posiedzeniu w dniu 26.11.02 w Warszawie, po wys�uchaniu sprawozdania przewodnicz�cego z odbytych rozm�w, Zarz�d PTP zdecydowa� zorganizowa� III Kongres PTP we wrze�niu 2003 roku. Zmieniono termin Kongresu aby nie kolidowa� z ELTE. W celu podniesienia atrakcyjno�ci Kongresu zdecydowano si� po��czy� go z Mi�dzynarodowymi Warsztatami Fizyki Powierzchni, w��czaj�c cz��� programu Warsztat�w do programu naukowego Kongresu.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. W Kongresie wzi��y udzia� 64 osoby. O�rodki akademickie z ca�ej Polski reprezentowa�o 47 os�b, 3 osoby reprezentowa�y instytuty Polskiej Akademii Nauk, 5 os�b przemys�owe instytuty naukowo-badawcze, ponadto w Kongresie wzi��o udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science Technology and Applications (USTA). W ramach Kongresu odby�o si� 6 sesji: inauguracyjna, 4 robocze i sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W toku tych sesji wyg�oszono 20 referat�w naukowych, 22 prace naukowe zosta�y zaprezentowane w formie plakat�w. Ponadto 4 referaty, na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych, wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Osiemnastu uczestnik�w Kongresu wzi��o udzia� w stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Procedur� recenzyjn� przesz�o pomy�lnie 12 prac, kt�re zostan� opublikowane w Vacuum, tom jest w druku i uka�e si� w po�owie br. Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia przyznane w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie, zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. W ramach III Kongresu odby�a si� wystawa aparatury pr��niowej z udzia�em nast�puj�cych firm: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO, VAC-POL&GAZ, �A-RT.

Ad 1c) Nagrody PTP

Nagrody im. Groszkowskiego

Edycja konkursu 2001.

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono prac� pani dr Ma�gorzaty Kubik, wyr��nienie otrzyma�a praca pana Szyma�skiego. W kategorii prac magisterskich nagrodzona zosta�a praca pani mgr Sylwii Ptasi�skiej. Nagrody wr�czono na VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni, (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.). Zarz�d zgromadzi� i wyasygnowa� kwot� oko�o 7800 z� na nagrody.

Edycja konkursu 2002.

W tej edycji przyznano tyko jedn� nagrod�. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2003 r., w kategorii prac doktorskich nagrodzi�a prac� pana dr Bartosza Sucha (nagroda pieni��na w wysoko�ci 4000 z�) i wyr��ni�a prac� dr Grzegorza Kasperskiego. W kategorii prac magisterskich nie przyznano nagrody. Wyr��niona zosta�a praca pana mgr Piotra Mackiewicza. Nagrodzona praca dr Sucha zosta� przedstawiona na III Kongresie Polskiego Towarzystawa Pr��niowego (Polanica Zdr�j, wrzesie� 2003), gdzie nast�pi�o r�wnie� wr�czenie Nagrody.

Edycja konkursu 2003

Zarz�d zaplanowa� kwot� 4500 na t� edycj� nagr�d. Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich pismem swojego prezesa prof. dr in�. Stanis�awa Bolkowskiego z dnia 16.03.2004, skierowanym do przewodnicz�cego PTP, odm�wi�o przysz�ego udzia�u w finansowaniu Nagr�d im. J. Groszkowskiego ze wzgl�du na ograniczenia finansowe Stowarzyszenia i wprowadzony postanowieniami Zarz�du g��wnego SEP program oszcz�dno�ciowy. Odm�wi�o r�wnie� refundowania 50% kwoty nagrody edycji Konkursu w roku 2002 (2 ty�. z�.). Odmowa zosta�a uzasadniona niewype�nieniem wymaga� formalnych regulaminu konkursu dotycz�cych udzia�u przedstawicieli SEP w pracach komisji konkursowej. Zarzucono, �e komisja konkursowa zosta�a powo�ana bez porozumienia z Prezesem SEP a do sk�adu komisji nie weszli przedstawiciel Zarz�du g��wnego SEP i przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP. Zasugerowano odpowiednie zmiany w Regulaminie. Na najbli�szym posiedzeniu Zarz�d PTP podejmie stosowne kroki w sprawie zmian regulaminu Konkursu w kwestii finansowania nagr�d. Wydaje si�, �e PTP w przysz�o�ci b�dzie musia�o zaj�� stanowisko czy, a je�eli tak to w jakim zakresie, �rodki na finansowanie Konkursu powinny pochodzi� z dotacji firm sponsoruj�cych.

Edycje konkursu 2004 i 2005

Zarz�d na zebraniu w dniu 11.09.03 w Polanicy Zdroju podj�� decyzje o kontynuowaniu Konkursu w roku 2004 i na fundusz nagr�d przeznaczy� 4,5 ty�. z�. Podobnie na zebraniu w dniu 19.04.04 w Starych Jab�onkach zarz�d podj�� podobn� decyzj� na rok 2005 i na fundusz nagr�d przeznaczy� tak� sam� kwot�.

Nagroda Naukowa PTP

Pomimo tego, �e Zarz�d stara� si� listownie zach�ca� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej do darowizn na rzecz Nagrody Naukowej PTP, na funduszu tej nagrody uda�o si� zgromadzi� jedynie 1000 z�. Nie zg�oszono Kandydat�w do Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego. Zebranie Kapitu�y tej Nagrody nie odby�o si�. Potrzebna jest wi�ksza aktywno�� i zaanga�owanie Zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y nagrody w zdobywanie funduszy od firm produkuj�cych i handluj�cych urz�dzeniami pr��niowymi. Nale�y r�wnie� wypracowa� lepsze metody pozyskiwania tych funduszy. L isty rozsy�ane przez Zarz�d do producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej z pro�b� o sponsorowanie funduszu Nagrody Naukowej PTP nie odnosi�y oczekiwanych skutk�w.

Medale PTP

Poprawiono regulamin przyznawania medali PTP. Przewodnicz�cego Kapitu�y Medali PTP wybiera i odwo�uje Zarz�d PTP. Wyb�r nast�puje na czas nieokre�lony. Przewodnicz�cym zosta� wybrany pan prof. Jerzy Zdanowski. W tym trienium nie zg�oszono �adnych produkt�w do nagrodzenia medalami PTP. Wydaje si�, �e jest to rezultat braku produkt�w spe�niaj�cych kryteria przyznawania medali. Informacja o medalach PTP znajduje si� na stronie internetowej Towarzystwa. Przedstawiciele producent�w, z kt�rymi cz�onkowie Zarz�du komunikowali si� byli zach�cani do przedstawiania swoich produkt�w do konkursu.

Ad 2) Dzia�alno�� wydawnicza

W „Elektronice” wydano 6 numer�w Biuletynu PTP (32 – 36). Ilo�� materia��w dostarczanych sekretarzowi naukowemu PTP do opublikowania w Biuletynie jest mniejsza ni� mo�liwo�ci wydawnicze Biuletynu. Zarz�d proponuje, aby w Biuletynie zamieszcza� przy okazji relacji z konferencji informacje o cz�onkach zbiorowych i indywidualnych PTP. Zamieszczane w biuletynach sprawozdania z konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo s� bardzo dobr� form� promocji dzia�alno�ci Towarzystwa.

Dzi�ki wysi�kom sekretarza naukowego pana prof. L. Michalaka witryna internetowa PTP zainstalowana na serwerze UMCS jest rozwijana i aktualizowana przez pana profesora. Wydaje si�, �e w przysz�o�ci, aby utrzyma� odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny tej witryny, b�d� potrzebne pewne �rodki finansowe.

Zarz�d poprosi� prof. Marka Szymo�skiego o zaj�cie si� spraw� jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych z konferencji organizowanych pod auspicjami sekcji PTP i przedstawienie Zarz�dowi raportu w tej sprawie. W opinii prof. Szymo�skiego materia�y konferencyjne s� s�abo cenione przez KBN. Uczestnicy konferencji cz�sto uzale�niaj� sw�j udzia� od tego gdzie b�d� wydane materia�y. Do tej pory nie by�o ani jednej pisemnej deklaracji organizatora konferencji, w kt�rej wyra�ona zosta�aby ch�� wydania materia��w konferencyjnych w periodyku PTP. Wym�g przeprowadzenia przetargu nie gwarantuje, �e PTP ten przetarg wygra. W takiej sytuacji, po dyskusji Zarz�d doszed� do wniosku, �e spraw� wydawania materia��w konferencyjnych pod szyldem PTP nale�y od�o�y� na p��niej.

Nie uda�o si� wy�oni� z po�r�d cz�onk�w Zarz�du osoby, odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��. Ust�puj�cy Zarz�d ma nadziej�, �e uda si� to kolejnemu Zarz�dowi.

Ad 3) Wsp��praca z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA

Przedstawicielami PTP w IUVSTA w bie��cym trienium byli: Antoni Ciszewski i Marek Szymo�ski. Na 88 i 89 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w San Francisko 28.10.01 reprezentowa� PTP prof. Marek Szymo�ski. Na 90 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Regenzburgu 13.03.02 reprezentowa� PTP prof. Antoni Ciszewski.

Podczas pobytu przewodnicz�cego PTP A. Ciszewskiego na 90. ECM nie uda�o si� ustali� z pani� Barthes szczeg���w w sprawie kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego (brak czasu). Kontynuowano rozmowy na ten temat na 91 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Bratys�awie, gdzie jesieni� 2002 r. rozmawia� z ni� prof. Marek Szymo�ski. Na 92. zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Pekinie rozmowy kontynuowa� przewodnicz�cy PTP. Pani Barthes widzi du�e trudno�ci w zorganizowaniu we Francji kolejnego seminarium polsko-francuskiego. Pr�by w��czenia si� PTP do wsp�lnych konferencji organizowanych przez towarzystwa pr��niowe Francji, Niemiec i Szwecji maj� w chwili obecnej ma�e szanse powodzenia, poniewa� wsp��praca tych towarzystw znajduje si� aktualnie w pewnym impasie.

Dr W�jcicki prowadzi� podczas konferencji Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego w Magdeburgu rozmowy z przedstawicielami tego Towarzystwa w sprawie mo�liwo�ci wsp��pracy z PTP. Przedstawiciele Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego gotowi s� podj�� rozmowy w tej sprawie, ale oczekuj� od PTP propozycji konkretnych form tej wsp��pracy.

Zg�oszono delegat�w na 15th General Meeting IUVSTA w Wenecji w br. w osobach: prof. Marek Szymo�ski, prof. Antoni Ciszewski, prof. Leszek Michalak i przedstawicieli PTP w sekcjach IUVSTA: Applied Surface Science – prof. Antoni Ciszewski , Surface Engineering – prof. Witold Precht, Electronic Materials & Processes – prof. Marek Godlewski, Nanoscale Science – dr hab. Marek T�acza�a, Surface Science – p rof. Jacek Szuber, Thin Film – prof. Maciej Bugajski, Vacuum Science – prof. Stanislaw Ha�as. Towarzystwo nie ma swojego przedstawiciela w sekcji Plasma Science. Jako osob� kontaktow� zg�oszono do IUVSTA prof. Leszka Michalaka

Sk�adka cz�onkowska w IUVSTA za lata 2003 i 2004 zosta�a op�acona z funduszy w�asnych Towarzystwa. KBN i MNiI odm�wi�y wniesienia op�aty tej sk�adki.

Z inicjatywy prof. Marka Szymo�skiego zaplanowano zorganizowanie jesieni� br. tzw. kr�tkiego kursu z zakresu techniki pr��ni dla pracownik�w technicznych (organizatorem by�by o�rodek krakowski). Zosta�y przeprowadzone wst�pne rozmowy z IUVSTA na temat dofinansowania tego kursu (5000 CHF).

Ad 4) Wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

Konieczny jest wi�kszy udzia� przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej w Zarz�dzie PTP. Niew�tpliwie poprawi�oby to relacj� mi�dzy Towarzystwem a �rodowiskiem producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Ta opinia ust�puj�cego Zarz�du zostanie przedstawiona na najbli�szym walnym zebraniu Towarzystwa jego cz�onkom.

Z dyskusji na ostatnim Walnym Zebraniu oraz bezpo�rednich rozm�w mi�dzy reprezentantami producent�w i dystrybutor�w a przedstawicielami Zarz�du wynika, �e organizatorzy kolejnego Kongresu PTP powinni wzi�� pod uwag� mo�liwo�� zamawiania referat�w u producent�w za odpowiedni� op�at�, kt�ra zasili�aby fundusz nagr�d PTP. Nowy Zarz�d powinien zwr�ci� uwag� na t� mo�liwo�� organizatorom przysz�ego Kongresu.

Zarz�d poszukiwa� i dalej poszukuje ch�tnych, kt�rzy podj�liby si� organizacji kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�. Jednak brak w�a�ciwych kontakt�w z przedstawicielami producent�w i dystrybutor�w utrudnia ocen� potrzeb polskiego rynku pracy w tym zakresie. Sonda�em b�dzie wspomniana wy�ej inicjatywa prof. Szymo�skiego.

Ad 5) Sprawy organizacyjno-cz�onkowskie.

W okresie, kt�rego dotyczy niniejsze sprawozdanie, przyj�to 22 cz�onk�w indywidualnych PTP w osobach: dr J�zefa D�bka z UMCS, dr hab. Bogdana Kowalskiego z IF PAN z Warszawy, dr Franciszka Kroka, dr Jacka Ko�odzieja, mgr Bartosza Sucha z UJ, dr Reginy Paszkiewicz z P. Wr., prof. Wac�awa Ba�y z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, dr in�. Waldemara Oleszkiewicza z Politechniki Wroc�awskiej, dr in�. Ma�gorzaty K�c Instytutu Fizyki J�drowej w Krakowie, dr El�biety Czerwosz z Przemys�owego Instytutu Elektroniki w Warszawie, mgr Sylwii Ptasi�skiej z UMCS w Lublinie, mgr in�. Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, dr in�. Mieczys�awa Pancielejko z Politechniki Koszali�skiej, mgr Adama Ryskiego z Politechniki ��dzkiej, mgr in�. Krzysztofa Marsa z AGH w Krakowie, dr Grzegorz Kasperskiego z Politechniki Gda�skiej, dr Leszka Markowskiego z Uniwersytetu Wroc�awskiego, dr Beaty �ciany z Politechniki Wroc�awskiej, dr Katarzyny Zakrzewskiej z AGH w Krakowie, mgr in�. J�zefa Wiechowskiego i dr in�. Miros�awa Koz�owskiego z PIE Warszawa oraz dr Jacka Brony z Uniwersytetu Wroc�awskiego. Skarbnik PTP, dr Stefan W�jcicki zwr�ci� si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi. Towarzystwo pozyska�o w ten spos�b nowego cz�onka (IF UMCS). Skre�lono z listy cz�onk�w 10 os�b. Na li�cie cz�onk�w PTP znajduj� si� aktualnie 93 osoby, kt�re na bie��co reguluj� sk�adki b�d� te� nie zalegaj� z op�atami d�u�ej ni� 2 lata. W por�wnaniu z pocz�tkiem kadencji Zarz�du (81 czlonk�w indywidualnych) nast�pi� wi�c wzrost cz�onk�w indywidualnych o 12 os�b i zbiorowych o jednego cz�onka zbiorowego.

Przeprowadzono proces rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym zmian w Statucie PTP, uchwalonych na Walnych Zebraniach. Zarz�d PTP zawar� umow� z Instytutem Technologii Pr��niowej w Warszawie, obecnie Przemys�owym Instytutem Elektroniki (PIE), na wynaj�cie 4 m 2 powierzchni na terenie Instytutu na siedzib� Towarzystwa. W zwi�zku z tym PTP p�aci PIE czynsz w wysoko�ci 96 z� + VAT rocznie.

Prof..Mieczys�aw Ja�ochowski zwr�ci� si� do Zarz�du z wnioskiem o utworzenie w PTP Sekcji Nanostruktur. Zarz�d w Uchwale nr 5, podj�tej na posiedzeniu Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 26.11.2002 r. upowa�ni� pana profesora do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia w PTP takiej Sekcji. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w PTP w dniu 12.09.2003, na podstawie �41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podj��o decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii. Sekcja si� jeszcze nie ukonstytuowa�a tzn. nie wybrano przewodnicz�cego Sekcji i os�b funkcyjnych.

prof. Antoni Ciszewski

Przewodnicz�cy PTP

Stare Jab�onki, 20 kwietnia, 2003 r.

Uchwa�y z dnia 20 kwietnia 2004r.:

Uchwa�a Nr 1

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.

Na podstawie � 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

�1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2001r. do 20.04.2004r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2003 r. stanowi�ce za��cznik nr2 do niniejszej uchwa�y

�2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2003 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 28 088,67 z� (dwadzie�cia osiem tysi�cy osiemdziesi�t osiem z�otych 67 gr) a po stronie wydatk�w kwot� 25 142,26 z� (dwadzie�cia pi�� tysi�cy sto czterdzie�ci dwa z�ote 26 gr

Uchwa�a Nr 2

w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium

Walne Zebranie s prawozdawczo – w yborcze c z�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 9 statutu PTP , na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium dla Zarz�du za dzia�alno�� w okresie kadencji od 15.05.2001 r. do 20.04.2004 r.

Uchwa�a Nr 3

w sprawie skwitowania k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego udziela Komisji Rewizyjnej skwitowania za dzia�alno�� w okresie od 15.05.2001r. do 20.04.2004r

Uchwa�a Nr 4

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r.

Na podstawie �26 pkt. 6 i pkt 8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

�1

Plan dzia�alno�ci na okres kadencji przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

�2

Bud�et PTP na 2004 r . stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Uchwa�a Nr 5

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 2 statutu PTP ustala, �e w kadencji 2004r. – 2007r. Zarz�d b�dzie liczy� 15 cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 6

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego ustala na podstawie � 26 pkt. 2 statutu PTP , �e w kadencji 2004r. – 2007r . Komisja Rewizyjna b�dzie liczy�a cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 7

w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich

Na podstawie �26 pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa ustala:

�1

Wysoko�� sk�adki rocznej dla cz�onka wspieraj�cego Towarzystwa 500 z�.

�2

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i dotyczy sk�adek od 01.01.2005 r.

Konferencja odby�a si� w dniach 19-22 kwietnia 2004 w Hotelu ANDERS w Starych Jab�onkach k/Ostr�dy. Tym razem organizatorem konferencji by� Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wsparcia organizacyjnego udzieli�y: Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej oraz Wydzia� Elektroniki, Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej. Nale�y podkre�li� tak�e znacz�cy wk�ad organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

Na pierwszy anons konferencji odpowiedzia�o ponad 300 os�b. Ostatecznie w Konferencji wzi��o udzia� 247 uczestnik�w, w tym 235 os�b reprezentuj�cych �rodowiska uniwersyteckie z: Akademii G�rniczo-Hutniczej (15 os�b), Politechniki Gda�skiej (6 os�b), Politechniki ��dzkiej (8 os�b), Politechniki Rzeszowskiej (6 os�b), Politechniki �l�skiej (7 os�b), Politechniki Warszawskiej (62 osoby), Politechniki Wroc�awskiej (34 osoby), Uniwersytetu im Miko�aja Kopernika (4 osoby), Uniwersytetu Wroc�awskiego (3 osoby), Uniwersytetu im. M. Curie-Sk�odowskiej (7 os�b), Wojskowej Akademii Technicznej (4 osoby). Licznie reprezentowane by�y r�wnie� instytuty badawcze: Instytut ��czno�ci (3 osoby), Instytut Technologii Elektronowej (30 os�b), Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych (14 os�b) i Przemys�owy Instytut Elektroniki (7 os�b). Po dwie osoby reprezentowa�y: Akademi� Morsk�, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytutu Metalurgii i In�ynierii Materia�owej PAN, Politechnik� Koszali�sk�, Simon Fraser University (Kanada) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jednoosobowo reprezentowane by�y: Centrum Bada� Wysokoci�nieniowych PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii i Techniki J�drowej, Politechnika Cz�stochowska, Politechnika Pozna�ska, ST Microelectronics (Francja), Uniwersytet Jagiello�ski, Uniwersytet �l�ski, VIGO System S.A., Pen State University (USA). Ten szeroki udzia� wielu o�rodk�w naukowych uprawiaj�cych zr��nicowane badania z zakresu technologii materia��w i przyrz�d�w elektronicznych wpisuje si� w licz�c� �wier� wieku tradycj� konferencji ELTE, jako spotkania integruj�cego �rodowisko technolog�w. Integracj� tak� umo�liwia�o oddalenie uczestnik�w od instytucji macierzystych oraz wielkomiejskiego zgie�ku, a tak�e zgromadzenie wszystkich uczestnik�w w jednym o�rodku. Deszczowa pogoda sprzyja�a du�ej frekwencji w salach wyk�adowych, dyskusjom w czasie Sesji Plakatowych i wieczornym spotkaniom kole�e�skim.

Konferencj� rozpoczyna�y ka�dego dnia obrady plenarne (na kt�rych wyg�oszono 8 referat�w) oraz nast�puj�ce po nich obrady w Sekcjach:

� MIKRO- i NANOELEKTRONIKI ,

� MATERIA��W ELEKTRONICZNYCH,

� FOTONIKI,

� TECHNIKI PRӯNI I TECHNOLOGII PRӯNIOWYCH,

� MIKROSYSTEM�W i

� MAGNETOELEKTRONIKI.

W ramach obrad sekcyjnych wyg�oszono ��cznie 37 referat�w. Wyniki 190 prac w�asnych prezentowane by�y w formie plakat�w. Wi�kszo�� referat�w oraz 144 komunikaty zostan� udost�pnione w materia�ach pokonferencyjnych, a niewielka cz��� zakwalifikowanych komunikat�w (w liczbie 71) uka�e si� w postaci artyku��w w dwu zeszytach czasopisma Elektronika (10/2004 i 3/2005). Szersze informacje o Konferencji dost�pne s� nadal na stronie http://elte.imio.pw.edu.pl

W celu promowania uzdolnionych m�odych autor�w prac zorganizowali�my konkurs na najlepsze prace prezentowane przez uczestnik�w, kt�rzy nie przekroczyli 35-go roku �ycia. Komisja Konkursowa, z�o�ona cz�onk�w Komitetu Naukowego Konferencji w osobach przewodnicz�cych Sekcji dokona�a oceny 51 prac zg�oszonych do Konkursu. Dyplomy i nagrody pieni��ne pierwszego stopnia (1200z� brutto) przyznano:

� Dorocie Wawer z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prezentuj�cej prac� „High resolution mapping of temperature distribution in pulsed operated quantum cascade lasers”,

� Tomaszowi Piaseckiemu i Wojciechowi Ko�nikowskiemu z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cym prac� „Computer modelling of devices based on AlGaN/ GaN/ Al 2 O 3 heterostructure”.

Dyplomy i nagrody pieni��ne drugiego stopnia (800z� brutto) przyznano:

� Robertowi Mroczy�skiemu z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „Titanium oxide films produced by impulse plasma deposition technology for MOS structures”,

� Grzegorzowi Janczykowi z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „New look on SOI body effects”,

� Adamowi Szyszce z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cemu prac� „Application of the Light Beam Induced Current to AlGaN MSM characterisation”,

� Erwinowi Maciakowi z Politechniki �l�skiej prezentuj�cemu prac� „Novel fiber-optic chemochromic hydrogen gas sensors”,

� Piotrowi Wi�niowskiemu z Akademii G�niczo-Hutniczej prezentuj�cemu prac� „Magnetization switching and domains in MTJ”.

Jaros�awowi Grabowskiemu, Paw�owi Nowakowi i Katarzynie Stankiewicz z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cym prac� „Controller for multi-step technological processes” przyznano wyr��nienie dyplomem.

Konferencji towarzyszy�a wystawa sprz�tu pr��niowego, technologicznego i pomiarowego. Wzi��o w niej udzia� 8 wystawc�w reprezentuj�cych firmy: AMTechnologies, COMEF, Hemar, Mozaik, Prevac, Softrade, Tespol oraz ARTVAC (d. �A-RT). Mieli�my tak�e przyjemno�� wyst�pi� w roli gospodarzy Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, kt�re odby�o si� wieczorem w dniu 19 kwietnia.

Ko�cz�c t� kr�tk� informacj� o Konferencji ELTE’2004 organizatorzy pragn� z�o�y� podzi�kowania Komitetowi Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi Bada� Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za finansowe wsparcie Konferencji. Polskiemu Towarzystwu Pr��niowemu dzi�kujemy za rekomendacje naszych wniosk�w. Pomoc ta, w pierwszym rz�dzie, u�atwi�a wydanie materia��w konferencyjnych i pokonferencyjnych, co uczyni�o mo�liwym utrzymanie koszt�w uczestnictwa na niezmienionym od 4 lat poziomie. Pragniemy podzi�kowa� tak�e firmom VAC-POL&Gaz oraz ARTVAC za ufundowanie 7 nagr�d za najlepsze prace w konkursie m�odych uczestnik�w Konferencji. Jeste�my w r�wnej mierze wdzi�czni w�a�cicielom Hotelu ANDERS za zapewnienie znakomitej oprawy naszej Konferencji. Uczestnikom konferencji ELTE’2004, a w szczeg�lno�ci Autorom referat�w, dzi�kujemy za ogromn� prac� w�o�on� w przygotowanie wyst�pie�.

ELTE w fotografii:

Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego
Konferencji ELTE’2004

Piotr Szwemin

Nagrody PTP w konkursie im J. Groszkowskiego za rok 2003

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

OG�OSZENIE WYNIK�W KONKURSU

O NAGROD�

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w sk�adzie:

doc. dr Jerzy Marks

Przemys�owy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
dr in�. Piotr Szwemin

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

Wydzia� Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awska

informuje, �e

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzyma�a Wyr��nienie

za rozpraw� p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metod� MALDI” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Curie-Sk�odowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr in�. Monika Kwoka otrzyma�a Nagrod�

za prac� p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonan� na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki �l�skiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Konkurs PTP im. J. Groszkowskiego’2004

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

og�asza w 2004 r.

KONKURS O NAGROD�

im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

Z DZIEDZINY PRӯNI

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk� i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

Praca musi by� obroniona w roku 2004 .

NAGRODY:

W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

INFORMACJE OG�LNE

Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2004 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

1. Prac� dyplomow� / rozpraw� doktorsk�,

2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

Regulamin Konkursu i wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2005 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

Adres do korespondencji oraz informacje:

Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki;

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa ; tel/fax (+22) 628 87 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

 

dr in�. Piotr Szwemin

Aktualne prace ISO/TC 112

Zagadnieniami normalizacji techniki pr��ni na arenie mi�dzynarodowej zajmuje si� komitet ISO/TC 112 Technologia Pr��ni. W sk�ad komitetu wchodz� przedstawiciele dziesi�ciu kraj�w (Chiny, Francja, W�ochy, Japonia, Korea, Polska, Rosja, Hiszpania, Niemcy, USA) wsp��pracuj�cych w zakresie opracowania poszczeg�lnych norm na prawach uczestnik�w czynnych oraz 17 kraj�w na prawach obserwator�w. Wynikiem dotychczasowej dzia�alno�ci jest opracowanie 15 norm (patrz: J. Mirowski – Technika pr��niowa w polskich normach, „Elektronika nr 1/2003) dotycz�cych techniki pr��ni. W opracowaniu s� obecnie 4 projekty norm, kt�re, je�li zostan� zatwierdzone jako normy mi�dzynarodowe, b�d� t�umaczone na j�zyk polski:

1. ISO/CD 3567 „Vacuum gauges – Calibration by direct comparison with a reference gauge” ( Pr��niomierze – Wzorcowanie metod� bezpo�redniego por�wnania z pr��niomierzem wzorcowym ) .

Kierownik projektu – Dr.Karl Jousten, DIN, PTB Berlin

Ekspert ze strony polskiej – mgr Henryk Magie�ko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. ” Vacuum Technology – Vacuum Pumps – Measurements of Standard Performance Date” ( Technika pr��ni – Pompy pr��niowe – Pomiary znormalizowanych parametr�w )

Kierownik projektu – Karl-Heinz-Bernhardt, Pfeiffer Vacuum, Germany.

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Henryk Koziorowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. ISO/CD 3669 Vacuum Technology – Bakable flanges – Dimensions ( Technika pr��ni – Ko�nierze wygrzewalne – Wymiary )

Kierownik projektu – Hans-J�rg K�nzli, SNV, Inficon Switzerland

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Right-angle valve dimensions ( Wymiary zawor�w k�towych (prostok�tnych)

Kierownik projektu: Masahiro Hirata, JISC/AIST Japan

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W uproszczeniu procedura opracowania normy zawiera trzy etapy: projekt roboczy, projekt do ankiety, projekt ko�cowy. Projekt jest opracowywany w j�zyku angielskim. Na etapie projektu do ankiety projekt jest rozsy�any do zaopiniowania do wszystkich komitet�w krajowych. Jest to etap, w kt�rym zg�aszane jest najwi�cej zmian i poprawek, a niekiedy, w wyniku braku zgodno�ci, opracowanie zostaje wstrzymane. Komitety krajowe maj� kilka miesi�cy czasu na wypracowanie opinii. W Polsce informacja o ankiecie jest og�aszana w czasopi�mie „Normalizacja” i na stronie internetowej oraz dodatkowo informacje tak� wysy�a si� poczt� elektroniczn� do zainteresowanych firm i instytucji. Zainteresowani mog� otrzyma� tekst projektu zg�aszaj�c zapotrzebowanie do PKN.

Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ISO projekt staje si� norm� mi�dzynarodow� i wtedy dopiero, (je�li istnieje zainteresowanie i �rodki finansowe) jest t�umaczony na j�zyk polski. Proces t�umaczenia r�wnie� przebiega wieloetapowo z uwzgl�dnieniem zg�aszanych opinii i uwag, pod warunkiem, �e tekst wynikowy jest identyczny merytorycznie z tekstem orygina�u.

Jerzy Mirowski

Szko�a z zakresu techniki pr��ni pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Krak�w, 4 – 6 listopada 2004

W dniach 4-6 listopada 2004 r. w Krakowie mia�a miejsce Szko�a z zakresu techniki pr��ni zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Miejsce szkolenia :

Krak�w, Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a

Organizatorzy :

Centrum Bada� Uk�ad�w Nanoskopowych i Zaawansowanych Materia��w, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello�ski
ul. Reymonta 4, 30-059 Krak�w
tel. (12) 663 5560, fax. (12) 633 7086

Komitet Organizacyjny:

Dr Pawe� Czuba – dyrektor szko�y, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr in�. Piotr Pi�tkowski – sprawy techniczne, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr El�bieta Zachorowska – sekretarz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyk�adowcy

� Prof. Andrzej Ha�as – Politechnika Wroc�awska – Wroc�aw

� Prof. Stanis�aw Ha�as – Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej (UMCS) – Lublin

� Dr hab. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska – Warszawa

� Dr Janusz Budzioch – firma Prevac

� Dr Artur Kajoch – firma Softrade

� Maria Tymieniecka – firma COMEF

� Ryszard Tyrankiewicz – firma ARTVAC

Cel szkolenia

Szkolenie techniczne z zakresu technologii pr��niowych przeznaczone dla polskich technik�w, in�ynier�w produkcji, m�odszych pracownik�w naukowych oraz student�w odpowiedzialnych za bezpieczn� obs�ug�, instalacj� i u�ytkowanie sprz�tu pr��niowego w przemy�le oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Szkolenie mia�o na celu:

 • rozszerzy� wiedz� oraz zrozumienie podstawowych proces�w fizycznych niezb�dnych dla technologii pr��niowych,
 • dostarczy� praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obs�ugi urz�dze� pr��niowych oraz pomiar�w pr��ni,
 • jak r�wnie� wprowadzi� kursant�w w wybrane zagadnienia proces�w technologicznych wymagaj�cych pr��ni.

Bezpo�redni kontakt wyk�adowc�w z kursantami jest pomocny w nawi�zaniu sta�ych kontakt�w maj�cych na celu przysz�e konsultacje oraz propagowanie wiedzy pomi�dzy kr�gami akademickimi, producentami i dystrybutorami sprz�tu pr��niowego oraz u�ytkownikiem urz�dze� pr��niowych.

Kurs zako�czy� si� testem kwalifikacyjnym obejmuj�cym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, kt�rzy zaliczyli test z wynikiem pozytywnym otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe.

Program szkolenia

1. Cz��� I. Podstawowe procesy fizyczne zwi�zane z technologi� pr��ni (dr hab. Piotr Szwemin)
Wst�p:

  • koncepcja pr��ni (definicja, jednostki, historia)
  • zastosowanie technologii pr��niowych

Kinetyczna teoria gaz�w, gaz doskona�y, zjawisko transportu, transport termiczny, przep�yw gaz�w. Fizyczne i chemiczne zjawiska na granicy pr��nia/cia�o sta�e:

  • fizysorpcja, chemisorpcja
  • szybko�� desorpcji
  • kriopu�apkowanie
  • dyfuzja gaz�w przez cia�o sta�e (metal)
  • oddzia�ywanie cz�steczek z powierzchni� cia�a sta�ego.

2. Cz��� II. Metody otrzymywania pr��ni oraz urz�dzenia do tego s�u��ce (prof. Andrzej Ha�as):
Podstawy technologii pompowania, mechaniczne pompy pr��niowe (pompy rotacyjne, pompy suche), pompy turbomolekularne, pompy dyfuzyjne, kriopompy, pompy sublimacyjne, pompy jonowe.

3. Cz��� III. Pomiar pr��ni (prof. Stanis�aw Ha�as):
Metody pomiaru pr��ni oraz sondy: manometry, termopara, sondy jonizacyjne (z gor�c� i zimn� katod�), kalibracja sond pr��niowych.
Pomiary ci�nienia cz�stkowego (parcjalnego): spektrometria/spektroskopia masowa, �r�d�a jon�w – jonizatory, detektory jon�w, analizatory masowe (z odchyleniem magnetycznym, kwadrupolowy filtr masowy, czas przelotu), analiza danych.
Detekcja nieszczelno�ci: szybko�� nacieku, techniki detekcji nieszczelno�ci, detekcja nieszczelno�ci z u�yciem spektrometru masowego.

4. Cz��� IV. Zastosowania pr��ni w przemy�le:
Przyk�ady praktycznych zastosowa� pr��ni w r��nych procesach przemys�owych wybrane i prezentowane przez przedstawicieli polskich firm zajmuj�cych si� technologi� pr��niow�.

Zaj�cia dodatkowe w grupach do wyboru:

  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – PREVAC (dr Janusz Budzioch)
  • Helowe techniki badania nieszczelno�ci – zastosowania w przemy�le motoryzacyjnym energetycznym i lotniczym – SOFTRADE (dr Artur Kajoch)
  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – COMEF (Maria Tymieniecka)
  • Zastosowanie technik pr��niowych do metalizacji, impregnacji i zalewania pr��niowego, suszenia sublimacyjnego z testowaniem szczelno�ci opakowa� – ARTVAC (Ryszard Tyrankiewicz)

5. Zako�czenie. Test kwalifikacyjny.

do góry