Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2022

w kategorii najlepsza rozprawa doktorska I Nagrodę im. J. Groszkowskiego otrzymuje:

Autor: dr inż. Łukasz Kubiszyn
Tytuł: Technologia osadzania struktur detekcyjnych z  materiałów z AIIIBV na zakres podczerwieni metodą epitaksji z wiązek molekularnych
Promotor:   prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski
Afiliacja:  Instytut Fizyki Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

w kategorii najlepsza praca dyplomowa I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w roku 2022 otrzymuje:

Autor: mgr Błażej Gołyszny
Tytuł: Badanie zmian pracy wyjścia towarzyszących adsorpcji molekuł F16CuPc na powierzchni srebra
Promotor:   dr hab. Grażyna Antczak, prof. UWr
Afiliacja:  Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Przewodnicząca Komisji konkursowej

Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2022 r.

 

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2022

Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2023 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2022 r.

 

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2021

Termin składania prac konkursowych upływa 15.05.2022 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Wrocław, 1.09.2021 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej  Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za okres 2020/2021 rok

Komisja Konkursowa w składzie: 

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wydział Elektroniki Mikrosystemów  i Fotoniki

dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz,
profesor uczelni

Wydział Elektroniki Mikrosystemów  i Fotoniki

Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa

Prof. dr hab. Jacek Szuber

Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i

Przetwarzania Danych

Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza rozprawa doktorska I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską „Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem i ołowiem.

Autor:          

 

dr Sylwia Monika Owczarek

Promotor:  

 

dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni

Afiliacja: 

 

Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia i Nauki Fizyczne

Uniwersytetu Wrocławskiego

w kategorii najlepsza praca dyplomowa

Komisja nie przyznała nagrody w tej kategorii w związku z brakiem zgłoszeń prac dyplomowych w tej edycji konkursu.

Przewodniczący Komisji konkursowej

Prof.  dr hab. inż. Marek Tłaczała,

                                                                                     

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2021 r.

 

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2020

Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2021 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Wrocław, 30.06.2020 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, przewodniczący komisji Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. Janusza. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej”

Autor:        mgr Irena Izydorczyk

Pomotor:    Prof. dr hab. Marek Szymoński

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

za komisję konkursową
-/-  
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni przewodniczący komisji Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ryszard Czajka Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Szuber Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opinią powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę

Technologia i konstrukcja fotoogniw na bazie półprzewodników złożonych AIIIBV-N

Autor:  dr inż. Wojciech Dawidowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Promotor pomocniczy: dr inż. Beata Ściana

Afiliacja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący Komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji konkursowej
-/-
dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni

Informacja Komisji Konkursowej Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Uprzejmie informuję wszystkich uczestników konkursu, że wyniki postępowania konkursowego w kategorii najlepsza praca doktorska zostaną przedstawione z opóźnieniem na początku września. Wyniki konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska zostaną ogłoszone niedługo.

Opóźnienie wyników konkursu w kategorii najlepsza praca doktorska związane jest kłopotami organizacyjnym, w tym z koniecznością powołania nowej komisji konkursowej (ze względu na konflikt interesu), trudnej sytuacji z recenzowaniem przez jednego recenzenta równolegle 4 prac doktorskich i sytuacją pandemiczną w kraju.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

                                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                          Prof. Marek Tłaczała

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2020 r.

 

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2019

Termin składania prac konkursowych upływa 29.02.2020, dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2018/2019.

Protokół

Komisja konkursowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego oceniająca prace dyplomowe oraz doktorskie w konkursie o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2017/2018 rok nadesłała protokół. Protokol_nagroda_J.G._2017_2018

Wrocław, 13.03.2018 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Polskiego Towarzystwa Próżniowego
o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego
za 2017/2018 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
– przewodniczący komisji
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki,
Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

1. w kategorii najlepsza rozprawa doktorska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”
Autor mgr Marta Sobańska
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
Afiliacja: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2. w kategorii najlepsza praca magisterska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”
Autor mgr Marta Przychodnia
promotor: dr inż. Wojciech Koczorowski
Afiliacja: Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

za komisję konkursową
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

do góry