Komisja konkursowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego oceniająca prace dyplomowe oraz doktorskie w konkursie o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2017/2018 rok nadesłała protokół. Protokol_nagroda_J.G._2017_2018

Wrocław, 13.03.2018 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Polskiego Towarzystwa Próżniowego
o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego
za 2017/2018 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
– przewodniczący komisji
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki,
Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

1. w kategorii najlepsza rozprawa doktorska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”
Autor mgr Marta Sobańska
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
Afiliacja: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2. w kategorii najlepsza praca magisterska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”
Autor mgr Marta Przychodnia
promotor: dr inż. Wojciech Koczorowski
Afiliacja: Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

za komisję konkursową
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Komisja konkursowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego oceniająca prace dyplomowe oraz doktorskie w konkursie o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2016/2017 rok nadesłała protokół. Protokol‚ nagroda J.G. 2016_2017

Wrocław, 1.07.2014 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2016/2017 rok 

Komisja Konkursowa w składzie: 

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
– przewodniczący komisji
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska
w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu rozprawami doktorskimi, recenzjami rozpraw doktorskich oraz z recenzjami powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

1. w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za rozprawę pt. „Badania stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych powierzchniach tlenku tytanu (IV)”

Autor: mgr Wojciech Bełza

Promotor: dr hab. Franciszek Krok, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2. w kategorii najlepsza rozprawa doktorska

nie przedstawiono rozprawy doktorskiej do konkursu w tej edycji

za komisję konkursową

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2016 r.

 

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2016

Termin składania prac konkursowych upływa 31.01.2017, dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Regulamin konkursu: Regulamin

Wyniki poprzedniej edycji: Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2016

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Stępień- przewodniczący komisji – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan dr inż. Andrzej Stafiniak otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Technologie przyrządowe struktur testowych z zastosowaniem nanowłókien ZnO wytwarzanych techniką elektroprzędzenia” wykonaną na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

w kategorii prac magisterskich

Pan mgr inż. Emil Sierda otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Self-terminating molecular chains for application in spintronic devices” wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej, pod kierunkiem dr inż. Wojciech Koczorowski, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Protokół

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Stępień- przewodniczący komisji – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i NanotechnoLogii, Instytut Elektroniki Politechnika Sląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pani dr Anna Kozioł-Rachwał otrzymała I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Struktura i właściwości magnetyczne układów warstwowych metal/izolator” wykonaną w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod kierunkiem Prof. dr hab. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

w kategorii prac magisterskich

Pan mgr inż Wojciech Kijaszek otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Optymalizacja procesu osadzania warstw diamentopodobnych (DLC) nanoszonych metodą RF ICP PECVD” wykonaną w Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem dr inż. Waldemar Oleszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Protokół: JG_2014_2015

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała – przewodniczący komisji – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan Dr inż Wojciech Prochwicz otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Przenikalność wodoru przez amorficzne stopy PdNiSi o powierzchniach modyfikowanych nanowarstwami palladu oraz nanorurkami węglowymi” wykonaną w Akademii im. Jana Długosza oraz na Politechnice Częstochowskiej, pod kierunkiem dr hab. Zdzisław M. Stępień, profesor Akademii im. Jana Długosza i prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki, Politechnika Częstochowska

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzislaw Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan dr Emil TYMICKI otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Wzrost politypu 4H na podłożu o strukturze 6H w procesie monokrystalizacji SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej” wykonaną Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa GRASZA, prof. IF PAN w Warszawie

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pan dr Szymon Godlewski otrzymał Nagrodą im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Samoorganizacja nanostruktur molekularnych na powierzchni tlenków metali” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Komisja konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pani dr inż. Justyna Grzonka otrzymała Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Kształtowanie mikrostruktury i właściwości powłok (Ti,Si)N oraz (Cr,Si)N” wykonaną w Instytutcie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Krukowskiego w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

w kategorii prac magisterskich

pani Judyta Henek otrzymała Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Optymalizacja warunków osadzania przeźroczystych nanowarstw tlenków przewodzących metodą reotaksjalnego wzrostu z utlenianiem próżniowym” wykonaną na Politechnice Śląskiej, Wydział Matematyczno – Fizyczny

za Komisję Konkursową

prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Komisja konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzislaw Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pan dr inż. Mateusz Wośko otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Opracowanie konstrukcji i technologii fotodetektorów z zastosowaniem nanostruktur półprzewodników AIIIBV o ciągłej zmianie składu” wykonaną na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

za Komisję Konkursową

prof. dr hab.inż. Marek Tłaczała

do góry