Komisja konkursowa w składzie:

  • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
  • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
  • prof. dr hab. Zdzislaw Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
  • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pan dr inż. Mateusz Wośko otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Opracowanie konstrukcji i technologii fotodetektorów z zastosowaniem nanostruktur półprzewodników AIIIBV o ciągłej zmianie składu” wykonaną na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

za Komisję Konkursową

prof. dr hab.inż. Marek Tłaczała