Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2002

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ptp_logo  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  sep_logo

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2002

Komisja Konkursowa  w składzie:

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławskia

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Bartosz Such otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryształów jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymoński.

dr Grzegorz Kasperski otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t.  Wyznaczanie całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na wybranych drobinach wieloatomowych ” wykonaną w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji
Politechniki Gdańskiej.
Promotor prof. dr hab. Czesław Szmytkowski.

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzymał Wyróżnienie

za pracę dyplomową pt.: ” Datowanie meteorytów metodą potasowo-argonową „,
wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hałasa.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej
III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Polanicy.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

do góry