Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2001

Komisja Konkursowa  w składzie:

mgr inż. Bogusław Muszyński Z-ca Sekretarza Generalnego  SEP,
doc. dr Jerzy Marks Instytut Technologii Próżniowych  OBREP,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

W kategorii rozpraw doktorskich:

dr inż. Małgorzata Kubik-Kąc otrzymała Nagrodę

za rozprawę p.t „ Korelacja własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe_Cr” obronioną na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo Hutniczej. Promotor prof. dr hab. Józef Korecki.

dr inż. Karol Szymański otrzymał wyróżnienie

za rozprawę p.t. „Wpływ kształtu komory próżniowej na rozkłady parametrów stanu gazu i jej właściwości metrologiczne” wykonaną w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
Promotor dr hab. Andrzej Pfitzner.

W kategorii prac magisterskich

mgr Sylwia Ptasińska otrzymała Nagrodę

za pracę dyplomową pt.: „Spektrometria mas klasterów gazowych”, wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Michalaka.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 września 2002 r. w czasie Sesji Specjalnej
VI Krajowej Konferencji Techniki Próżni w Korbielowie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin