Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2022

Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2022

w kategorii najlepsza rozprawa doktorska I Nagrodę im. J. Groszkowskiego otrzymuje:

Autor: dr inż. Łukasz Kubiszyn
Tytuł: Technologia osadzania struktur detekcyjnych z  materiałów z AIIIBV na zakres podczerwieni metodą epitaksji z wiązek molekularnych
Promotor:   prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski
Afiliacja:  Instytut Fizyki Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

w kategorii najlepsza praca dyplomowa I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w roku 2022 otrzymuje:

Autor: mgr Błażej Gołyszny
Tytuł: Badanie zmian pracy wyjścia towarzyszących adsorpcji molekuł F16CuPc na powierzchni srebra
Promotor:   dr hab. Grażyna Antczak, prof. UWr
Afiliacja:  Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Przewodnicząca Komisji konkursowej

Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

do góry