Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2020/2021

Wrocław, 1.09.2021 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej  Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za okres 2020/2021 rok

Komisja Konkursowa w składzie: 

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wydział Elektroniki Mikrosystemów  i Fotoniki

dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz,
profesor uczelni

Wydział Elektroniki Mikrosystemów  i Fotoniki

Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa

Prof. dr hab. Jacek Szuber

Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i

Przetwarzania Danych

Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza rozprawa doktorska I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską „Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem i ołowiem.

Autor:          

 

dr Sylwia Monika Owczarek

Promotor:  

 

dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni

Afiliacja: 

 

Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia i Nauki Fizyczne

Uniwersytetu Wrocławskiego

w kategorii najlepsza praca dyplomowa

Komisja nie przyznała nagrody w tej kategorii w związku z brakiem zgłoszeń prac dyplomowych w tej edycji konkursu.

Przewodniczący Komisji konkursowej

Prof.  dr hab. inż. Marek Tłaczała,

                                                                                     

do góry