Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2019/2020

Wrocław, 30.06.2020 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, przewodniczący komisji Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. Janusza. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej”

Autor:        mgr Irena Izydorczyk

Pomotor:    Prof. dr hab. Marek Szymoński

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

za komisję konkursową
-/-  
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni przewodniczący komisji Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ryszard Czajka Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Szuber Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opinią powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę

Technologia i konstrukcja fotoogniw na bazie półprzewodników złożonych AIIIBV-N

Autor:  dr inż. Wojciech Dawidowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Promotor pomocniczy: dr inż. Beata Ściana

Afiliacja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący Komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji konkursowej
-/-
dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni
do góry