Ogłoszenie w sprawie Konkursu PTP im. J. Groszkowskiego 2019/2020

Informacja Komisji Konkursowej Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Uprzejmie informuję wszystkich uczestników konkursu, że wyniki postępowania konkursowego w kategorii najlepsza praca doktorska zostaną przedstawione z opóźnieniem na początku września. Wyniki konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska zostaną ogłoszone niedługo.

Opóźnienie wyników konkursu w kategorii najlepsza praca doktorska związane jest kłopotami organizacyjnym, w tym z koniecznością powołania nowej komisji konkursowej (ze względu na konflikt interesu), trudnej sytuacji z recenzowaniem przez jednego recenzenta równolegle 4 prac doktorskich i sytuacją pandemiczną w kraju.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

                                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                          Prof. Marek Tłaczała

do góry