Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2017/2018

Komisja konkursowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego oceniająca prace dyplomowe oraz doktorskie w konkursie o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2017/2018 rok nadesłała protokół. Protokol_nagroda_J.G._2017_2018

Wrocław, 13.03.2018 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Polskiego Towarzystwa Próżniowego
o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego
za 2017/2018 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
– przewodniczący komisji
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki,
Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

1. w kategorii najlepsza rozprawa doktorska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”
Autor mgr Marta Sobańska
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
Afiliacja: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2. w kategorii najlepsza praca magisterska
I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”
Autor mgr Marta Przychodnia
promotor: dr inż. Wojciech Koczorowski
Afiliacja: Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

za komisję konkursową
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

do góry