Komisja konkursowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego oceniająca prace dyplomowe oraz doktorskie w konkursie o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2016/2017 rok nadesłała protokół. Protokol‚ nagroda J.G. 2016_2017

Wrocław, 1.07.2014 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2016/2017 rok 

Komisja Konkursowa w składzie: 

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
– przewodniczący komisji
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska
w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu rozprawami doktorskimi, recenzjami rozpraw doktorskich oraz z recenzjami powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

1. w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za rozprawę pt. „Badania stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych powierzchniach tlenku tytanu (IV)”

Autor: mgr Wojciech Bełza

Promotor: dr hab. Franciszek Krok, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2. w kategorii najlepsza rozprawa doktorska

nie przedstawiono rozprawy doktorskiej do konkursu w tej edycji

za komisję konkursową

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała