Wyniki konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego w roku 2015

Komisja konkursowa w składzie:

  • Prof. dr hab. Zdzisław Stępień- przewodniczący komisji – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
  • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
  • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
  • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i NanotechnoLogii, Instytut Elektroniki Politechnika Sląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pani dr Anna Kozioł-Rachwał otrzymała I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Struktura i właściwości magnetyczne układów warstwowych metal/izolator” wykonaną w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod kierunkiem Prof. dr hab. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

w kategorii prac magisterskich

Pan mgr inż Wojciech Kijaszek otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Optymalizacja procesu osadzania warstw diamentopodobnych (DLC) nanoszonych metodą RF ICP PECVD” wykonaną w Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem dr inż. Waldemar Oleszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Protokół: JG_2014_2015

do góry