Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy prof. Mikołaja Lewandowskiego - członka Zarządu PTP i wiceprzewodniczącego IUVSTA Applied Surface Science Division - w dniach 23-26.08.2023 r. w Poznaniu odbędzie się Szkoła IUVSTA poświęcona technikom badania fizykochemicznych właściwości powierzchni fazy skondensowanej.

SST2023 Flyer Update