W dniach 06-09 września 2016 r. w hotelu „Trzebnica”**** w Trzebnicy (http://www.hoteltrzebnica.pl/) odbyły się obrady VI Kongresu PTP, połączone z Zebraniami Sekcji, Zebraniem Zarządu oraz Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa. http://vikongresptp.ifd.uni.wroc.pl/