kongresptp8

Książka abstraktów (PDF)

(aktualizacja 05.07.2022r.)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na inaugurujący VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego wykład plenarny (godz. 9:00, środa 6.07.2022 r.), który wygłosi prof. Anouk Galtayries - Prezydent International Union for Vacuum Science, Technique and Application (IUVSTA).

Itegrating Sustainability at IUVSTA

Anouk Galtayries

There is an increasing awareness of the societies about the urgent need to create a more sustainable world. For developing a sustainable future, the central and determinant role of future technicians/engineers/researchers and professors is undeniable. How to attract young talents for sustainability? How to prepare this new generation of holistic engineers and researchers? What skills and competences will they need to meet the sustainability challenges? UVSTA, with its scientific divisions and its focus on Vacuum Science, techniques and applications, could be one of the drivers and innovators for research, development and implementation of the UN SDGs in vacuum based processes, materials and products. After a short description of what IUVSTA is and does, especially in such complex times for international exchanges, the new routes and acts that he Union can take to join the international efforts in favour of sustainability will be presented : this is a collaborative work with all members (national societies) and all (sustainable) individual energies !

6-7 lipca 2022,  Kraków

Polskie Towarzystwo Próżniowe oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na VIII Kongres Towarzystwa Próżniowego, który odbędzie się 6-7 lipca 2022 w Krakowie.

Głównym celem kongresu jest wymiana doświadczeń oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między naukowcami zajmujących się technologiami próżniowymi a przedstawicielami przemysłu pracującymi w tym obszarze.  Kongres jest również skierowany do przedstawicieli przemysłu i zakładów produkcyjnych oraz specjalistów z tej dziedziny w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że Kongres przyczyni się do popularyzacji wiedzy i  zastosowań próżni w różnych dziedzinach życia.

Wracamy do dobrej tradycji organizacji Szkoły Techniki Próżniowej łącznie z Kongresem Polskiego Towarzystwa Próżniowego. W tym roku będzie to już VIII  Kongres  PTP i VI Szkoła.

Ważne daty

Nadsyłanie streszczeń wystąpień

29 maja  2022

Akceptacja streszczeń

31 maja  2022

Opłata konferencyjna

1 czerwca 2022

Nadsyłanie publikacji

6 lipca 2022

VIII Kongres Towarzystwa Próżniowego        

6-7 lipca 2022

Partnerzy Kongresu PTP

edwards logouniexport logopvrsprezarkivakpol

do góry